Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Pojednostavljena procedura za zapošljavanje radnika iz inostranstva


Česta je pojava na gradilištima u Srbiji da radnici koji dolaze iz inostranstva rade neprijavljeni i pored pojednostavljene procedure izmenjenim Zakonom o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) 2019. godine.

To je izjavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, koji je, zajedno sa direktorom Inspektorata za rad, posetio jedno gradilište u Novom Sadu.

Procedura je, kaže, pojednostavljena u takvoj meri da radnici iz inostranstva čim stignu u Srbiju, odmah imaju spremnu radnu boravišnu vizu.

"Sve je toliko jednostavno da nema potrebe da ti ljudi dolaze ranije ovde, pa ovde čekaju radnu dozvolu", rekao je Đorđević.

Naime, u slučaju da su kompaniji potrebni radnici iz inostranstva, oni sklope ugovor sa stranom agencijom koja će da ih dovede u Srbiju, a ta agencija u srpskom DKP-u u toj zemlji treba da podnese molbu za radnu dozvolu i boravište u Srbiji.

"Onog momenta kada MUP to odobri, a odobrava još dok su radnici u toj stranoj zemlji, mi po automatizmu odobravamo koliko traje radna boravišna viza i odobravamo radnu dozvolu", rekao je Đorđević.

Broj nesreća na gradilištima se smanjuje, ali se nesreće, nažalost, i dalje dešavaju i to najčešće zbog neodgovornosti, nemarnosti i nepoštovanja Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).

Prema rečima direktora Inspektorata za rad Stevana Đurovića, u prvih osam meseci ove godine bilo je 22 smrtno stradalih na gradilištima na teritoriji cele Srbije, dok je u istom periodu prošle godine bilo 33.

Ove godine je pojačan nadzor, kada su u pitanju bezbednost i zdravlje na radu, što je uticalo na broj ljudi koji stradaju.

"Za tri godine i osam meseci otkriveno je preko 2.300 fantomskih firmi koje nisu imale nikakve dokumenta da rade, a 70 odsto tih firmi su se kasnije u APR-u registrovale", rekao je Đurović.

On naglašava da je i dalje problem kažnjavanje odgovornih na osnovu krivičnih, odnosno prekršajnih prijava, u zavisnosti da li je ishod bila smrt, teška ili laka povreda.

"Od 2003. do sada mi nismo imali nijedan slučaj da je neko kažnjen zakonom predviđenom kaznom gde je uzrok ljudski faktor, kazna bude od dve godine do 12 godina. Najviša kazna koja je izrečena je uslovna do godinu dana", rekao je Đurović.

Izvor: Vebsajt B92, 17.09.2020.
Naslov: Redakcija