Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O FORMI I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PRUŽANjE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA, KAO I NAKNADI ZA IZDAVANjE DOZVOLE: Naknada za izdavanje dozvole za upis u Registar


Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

1) 24.000,00 dinara za pravna lica;

2) 17.000,00 dinara za preduzetnike.

Naknada za podnošenje zahteva za oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:

1) 8.000,00 dinara za pravna lica;

2) 6.000,00 dinara za preduzetnike.

Naknada za podnošenje zahteva za stručno mišljenje u vezi sa primenom ovog pravilnika na zahtev registrovanog pružaoca računovodstvenih usluga u vezi izmene okolnosti i činjenica koje se odnose na pružaoce računovodstvenih usluga, plaća se Komori u iznosu od:

1) 3.000,00 dinara za pravna lica;

2) 2.500,00 dinara za preduzetnike.

Broj računa za uplatu naknade, kao i instrukcije za plaćanje naknade dostupne su na internet stranici Komore.

Primalac: Komora ovlašćenih revizora Makedonska 30 Beograd

Svrha uplate: Izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

Broj tekućeg računa: 205-114238-75

Model: ostaviti prazno polje

Poziv na broj: upisati matični broj društva/preduzetnika

Iznos: 24.000,00 RSD za pravna lica 17.000,00 RSD za preduzetnike

Izvor: Redakcija, 21.9.2020