Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA JAVNE UPRAVE: Jačanja profesionalnog i depolitizovanog javnog sistema ima podršku Evropske unije i Saveta Evrope


Reforma javne uprave kao jedan od važnih segmenata podrazumeva transparentan i na stručnosti baziran odabir državnih službenika. Iz Službe za upravljanje kadrovima navode da su te stavke precizirane uvođenjem Okvira kompetencija, a proces jačanja profesionalnog i depolitizovanog javnog sistema ima podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

Kakav državni službenik nam je potreban? Deo odgovora na ovo pitanje nalazi se u dokumentu pod nazivom "Okvir kompetencija" u okviru kog je naznačeno kakav set veština treba da ima zaposleni u državnom sektoru kako bi efikasno obavljao svoj posao.

"Cilj uvođenja okvira kompetencije je, kao što sam rekla, da da odgovor na pitanje šta državni službenik treba da zna i da ume da radi i na koji način treba da obavlja poslove radnog mesta, kako bi delotvorno, odnosno efikasno obavljao poslove radnog mesta", kaže Dragana Janković.

Janković dodaje da je važno uskladiti ono što rukovodilac prepozna kao potrebu radnog mesta sa kompetencijama službenika, kako bi se postiglo efikasnije obavljanje poslova. S druge strane, šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper navodi da je važno ojačati poverenje građana u državni sektor.

"Moramo graditi kompetencije državnih službenika u lokalnim sredinama. Takođe, važno je uspostaviti poverenje, profesionalan stav, ali i atmosferu funkcionisanja javnih usluga. Važno je obezbediti napredak zasnovan na zaslugama, pravilnom zapošljavanju i mogućnoti napredovanja u službi. To je ono šta treba da vide građani", rekao je Tobias Flesenkemper.

Samo tokom prošle godine Nacionalna akademija za javnu upravu u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije organizovala je veliki broj obuka o zapošljavanju shodno kompetencijama, a stavka koju u ovom procesu ne bi trebalo izostaviti je i motivisanost zaposlenih.

"Ako imamo efikasnog i motivisanog državnog službenika, onda one poslove koje obavlja, koje su u nadležnosti tog organa, su poslovi koji se isporučuju brže, efikasnije i u perspektivi omogućavaju bolji kvalitet života svakog pojedinog građanina", kaže Dragana Janković.

Iz Službe za upravljanje kadrovima najavljuju i razvoj novog informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima uz podršku Evropske unije, kojim bi se uspostavilo efikasnije funkcionisanje državnog sektora i koordinacija zaposlenih.

Izvor: Vebsajt N1, Dušica Jovanović, 19.07.2020.
Naslov: Redakcija