Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA: Banke mogu klijentima da ponude olakšice u skladu sa kreditnom politikom, katalogom proizvoda i sopstvenom procenom rizičnosti svakog klijenta


Ukoliko ste potrošački ili gotovinski kredit uzeli pre 18. marta, manja rata bi vam u trenutnim okolnostima bila više nego dobro rešenje za porodični budžet. Olakšice koje je donela Narodna banka Srbije za sve kredite, osim za stambene i dozvoljeni minus počele su da važe.

Naime, nova odluka NBS koja bi ratu od stotinak evra mogla da umanji za 20, stupila je na snagu u subotu. To znači da bi sa bankarima o novim mogućnostima već mogli da pregovarate.

NBS je 10. jula donela olakšice za kredite, ali stambeni krediti i minus po tekućem računu, koji je takođe kredit, ne potpadaju pod ovu odluku.

Odluka nije obavezujuća za banke, što znači da će bankari o odobrenju procenjivati u razgovoru sa vama, ali i u zavisnosti od toga koliko ste rizičan klijent.

Šta novi propisi zapravo donose? Reč je o mogućnosti produžetka otplate kredita za dve godine, što automatski znači mogućnost da zajam otplaćujete 24 meseca duže, ali i da vam mesečna rata bude značajno manja nego do sada.

Praktično, oni koji su uzeli kredit na dve godine moći će da ga otplaćuju četiri, a ako ste se zadužili na tri godine, sada ćete dug moći da "rastegnete" na pet godina. Istovremeno, mesečna rata od 85 evra (za gotovinski kredit od 5.000 evra, sa rokom otplate od sedam godina i kamatom od 10 odsto) sada bi bila za 15 evra manja.

U NBS su potvrdili da banke mogu klijentima da ponude olakšice u skladu sa kreditnom politikom, katalogom proizvoda i sopstvenom procenom rizičnosti svakog klijenta. Jedan od glavnih faktora biće procena rizičnosti klijenta.

"Procena rizika u bankama je klizna stvar i usklađuje se sa situacijom, ali pitanje je uvek isto - da li klijent može da vrati pozajmljeni novac? Zato banka mora detaljno da vidi u kojoj firmi čovek radi, da li je firma stabilna, da li joj prete problemi koji se očekuju ne samo kod nas, nego u celom svetu. U tom delu bi danas verovatno bio veći akcenat nego inače, na dubljoj proceni zaposlenja", objašnjava Dušan Uzelac, ekonomista i osnivač portala "Kamatica".

Kako objašnjava, najviše toga se vezuje za firmu, a ne za čoveka.

"Banku u toj priči zanima samo da li će imati problem ili neće", navodi Uzelac i napominje da se tu već naziru teškoće i jedna apsurdna situacija - da će klijenti kojima u ovom trenutku najviše treba refinansiranje verovatno najčešće biti odbijeni upravo zbog situacije u kojoj se nalaze.

Kako kažu bankari, to podrazumeva uredan izveštaj Kreditnog biroa, odnosno redovnost u otplati svih obaveza i kredita (stambenih, gotovinskih, potrošačkih kredita, kreditnih kartica…), ne samo u banci od koje klijent traži produžetak otplate, nego i u svim drugim bankama, ako ima više različitih tekućih računa ili pozajmica.

Izvor: Vebsajt Blic, T.K., 20.07.2020.
Naslov: Redakcija