Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OMOGUĆENA ELEKTRONSKA PRIJAVA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE: Rok za podnošenje prijave ističe 31. jula 2020. godine


Od 18. jula 2020. godine, na Portalu LPA (lpa.gov.rs)omogućeno je elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2019. i 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu - Obrazac 1:

  • potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),
  • unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),
  • u polje "jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost" unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost,
  • prijave za prethodnu 2019. godinu, podnose se za period od 07. do 31. decembra.
Izvor: Vebsajt Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije, 17.7.2020.
Naslov: Redakcija