Zastava Bosne i Hercegovine

NOVI PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI: Paragraf organizuje vebinar 5. avgusta 2020. godine


Povodom epidemije izazvane virusom SARS-CoV-2, koji može izazvati zaraznu bolest Covid - 19, nadležni ministar je doneo poseban Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020), kojim su precizirane obaveze poslodavaca na prevenciji širenja zaraznih bolesti, sa akcentom na obaveznoj izradi Plana preventivnih mera na sprečavanju pojave i širenja zarazne bolesti. Pravilnik je stupio na snagu 11.07.2020. godine.

Kompanija Paragraf organizuje vebinar "Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti". Vebinar će biti održan 5. avgusta 2020. godine.

Imajući u vidu da je pitanje bezbednosti i zdravlja na radu od opšteg društvenog značaja i u zajedničkom interesu za sve zaposlene i poslodavce, na vebinaru će polaznici imati priliku da se upoznaju sa obavezama proisteklim iz novog Pravilnika kojim nisu propisane kaznene odredbe ali su iste predviđene drugim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavci će takođe imati priliku da dobiju odgovore na specifična pitanja vezana za delatnost kojom se bave, kao i da upoznavanjem sa doslednom primenom mera i poštovanjem propisanih procedura, poslovanje u pogledu zaštite na radu zaposlenih podignu na najviši nivo.

Vebinar je namenjen HSE menadžerima, stručnim licima za BZR, rukovodiocima kod poslodavaca, predstavnicima sindikata i odbora za BZR kao i drugim zainteresovanim licima.

Teme vebinara:

 • Osnovni koraci u prevenciji od Covid - 19 i obezbeđivanju kontinuiteta poslovanja
 • Stalna procena rizika - osnov za preduzimanje mera
 • Plan primene mera - struktura, izrada i implementacija
 • Uloge u prevenciji i realizaciji mera
 • Činjenice o riziku (Covid - 19) i ključne mere
 • Obuke i informisanje zaposlenih
 • Pitanja i odgovori

Predavači:

 • Radivoj Rajaković - diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sudski veštak za oblast sigurnost na radu, stručno lice za BZR i ZOP
 • Srđan Breka - stručno lice za BZR i ZOP
 • Ivan Vujović - stručno lice za BZR i ZOP
 • Dr Vasa Šuštran - specijalista medicine rada

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Novi Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti".

Izvor: Redakcija, 21.07.2020.