Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO RASPISALO KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU


Ministarstvo prosvete raspisuje Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji  u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2023/2024. godinu.

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije  se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod istim uslovima, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

Studenti iz osetljivih društvenih grupa ostvaruju pravo na smeštaj pod istim uslovima i primenom blažih kriterijuma.

Pravo na smeštaj imaju kandidati:

 1. studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:

–      osnovne akademske studije,

–      osnovne strukovne studije,

–      specijalističke strukovne studije,

 1. studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:

–      master akademske studije,

–      master strukovne studije,

–      specijalističke akademske studije,

 1. studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija

–      doktorske akademske studije;

 1. studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu prvog stepena studija na visokoškolskim ustanovama, u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - dr. zakon, 67/2019, 6/2020 - dr. zakoni, 11/2021 - autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon) i studenti prvog stepena osnovnih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija (produžena godina);
 2. studenti prvi put upisani u odgovarajuću godinu integrisanih akademskih studija na visokoškolskim ustanovama, u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i studenti integrisanih akademskih studija koji zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija /produžena godina/;
 3. studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) u redovnom trajanju studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;
 4. studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske akademske studije) u redovnom trajanju studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

Ispunjavanje uslova za prijem u ustanovu kandidati dokazuju odgovarajućom originalnom  dokumentacijom odnosno overenim fotokopijama.

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi sledeću konkursnu dokumentaciju:

-       prijava na konkurs,

-       uverenje da je prvi put upisana I godina studija na teret budžeta Republike Srbije i svedočanstva  za svaki završeni  razred srednje škole, originali ili overene fotokopije  – za studente I godine osnovnih studija,

-       potvrda sa visokoškolske ustanove o toku studiranja koja treba da sadrži sledeće podatke:

 • prosečnu ocenu u toku studija, godinu upisa osnovnih studija, broj ostvarenih ESPB bodova, da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i podatak koliko traju studije (kod studenata produžene godine osnovnih studija i integrisanih akademskih studija obavezno naglasiti status produžene godine) – za studente ostalih godina i studente sa produženom godinom;
 • uverenje o završenom prethodnom stepenu studija i godina upisa I godine drugog stepena studija i specijalističkih strukovnih studija – za studente I godine drugog  stepena studija i specijalističkih strukovnih studija,
 • uverenje o završenom I i II stepenu studija i godina upisa I godine trećeg stepena studija– za studente I godine trećeg stepena studija,
 • uverenje o prihodima po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta kandidata.
 • Za studente drugog i trećeg stepena studiranja, za uslov da nisu u radnom odnosu: izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa, kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu.

Rokovi za prijavljivanje na konkurs i broj raspoloživih mesta                       

Rok za prijavu na Konkurs u SC u Beogradu:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine (prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose službi smeštaja u Studentskom domu “Karaburma”, ul. Mije Kovačevića 7b) ;
 • za studente ostalih godina studija od 15. do 31.10.2023. godine;
 • za studente drugog i trećeg stepena  studija od 1.10. do 6.11. 2023.godine.

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Nišu:

 • za studente I godine od 01. do 15.09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Kragujevcu:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Čačku:

 • za studente I godine od 01. do 15.09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Boru:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Užicu:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Novom Sadu:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09.2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC u Subotici:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;
 • za studente drugog stepena studija od 01.10. do 06.11.2023. godine;

    Rok za prijavu na Konkurs u SC „Priština“, Kosovska Mitrovica:

 • za studente I godine od 01. do 15. 09. 2023. godine;
 • za studente svih ostalih godina od 15. do 31.10.2023. godine;

Nakon isteka roka za prijavljivanje na konkurs utvrdiće se rang lista kandidata za prijem u ustanove. Rang lista za smeštaj u ustanovu za studente I godine studija radi se odvojeno od rang liste za studente ostalih godina studija.


Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 21.06.2023.
Naslov: Redakcija