Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZPP: Advokatima i strankama se mora ostaviti mogućnost da podnose tužbe i žalbe kao i do sada, u papirnom obliku


Parničenje preko video-konferencijske veze, elektronsko podnošenje tužbe, žalbe i sudskih pismena, izdavanje e-presude i rešenja i dvadesetčetvoročasovna mogućnost uvida u sudske spise preko aplikacije "E-sud", predviđeni su Nacrtom zakona o izmenama i dopunama ZPP, koji je bio na javnoj raspravi, izazvao proteste advokata i zatim ponovo vraćen u fazu izrade.

Iako je ove izmene kao revolucionarne najavila pre neki dan pomoćnica ministra pravde Jelena Deretić, članica Radne grupe za izradu ZPP, predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac napominje da je advokatura s Ministarstvom dogovorila da te "revolucionarne promene" budu opcione, a ne obavezne.

- Nemamo ništa protiv e-suđenja i modernizacije pravosudnog sistema, ali to ne može biti obaveza, jer nemaju svi istu vrstu tehničke opremljenosti. Advokatima i strankama se mora ostaviti mogućnost da podnose tužbe i žalbe kao i do sada, u papirnom obliku - kaže Gostiljac.

On napominje da će nova radna grupa, koja će raditi na izmenama ZPP, startovati 1. jula i da će u njoj polovinu članova činiti advokati. To, praktično, znači da će pravni zastupnici imati mogućnost veta na sve odluke koje, po njihovom mišljenju, ugrožavaju i branšu i građane. Posle sačinjavanja tih novih izmena, propis će opet ići na javnu raspravu.

Najviše zamerki advokati su imali na odredbe koje predviđaju odbacivanje tužbe ili žalbe na tužbu ukoliko stranka ne plati taksu. U tim slučajevima smatralo bi se da je tužbu sama povukla. Branioci tvrde da bi to onima sa skromnim primanjima onemogućilo pristup pravdi, a inače već postoje odredbe po kojima se taksa prinudno naplaćuje. Takođe, bilo je predviđeno da se ove zakonske odredbe primenjuju retroaktivno, što je, kako su naveli, direktno suprotno Ustavu, dovodi u pitanje pravnu sigurnost i ugrožava više od 800.000 parnica koje su u toku.

Za advokate je bila sporna i ideja da o zahtevu za izuzeće sudije praktično odlučuje sam sudija, koji bi mogao da kazni stranku ukoliko proceni da je cilj zahteva odugovlačenja postupka.

Rezultat svih ovih izmena trebalo je da bude skraćenje predugih parnica i smanjenje zatrpanosti sudova.

Povučene izmene predviđale su i mogućnost da stranka koja je dobila spor, npr. protiv banke za troškove obrade kredita, ipak plati troškove postupka, ako je sudija ocenio da je jednim postupkom mogla da obuhvati sve tužbe, a ona to nije uradila. Sud bi tada mogao u jednom postupku da joj opredeli troškove, a u preostala tri da ih naplati.

Izvor: Novosti, V. C. S., 21.06.2021.
Naslov: Redakcija