Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT AKCIONOG PLANA ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 23: Uprkos zamerkama struke, revidiran nacrt Akcionog plana uskoro pred Vladom RS


Kritike koje iz Brisela stižu u Beograd, a koje se odnose na stanje u pravosuđu i stagnaciju u borbi protiv korupcije, već godinama se fokusiraju na iste probleme.

Tako je i ovoga puta sa "non pejper" izveštajem Evropske komisije o stanju u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koji još uvek nije zvanično objavljen, ali čiji delovi su došli do javnosti.

"Pritisak na pravosuđe ostaje visok. Vladini zvaničnici, neki od njih na najvišem nivou, kao i poslanici, nastavljaju da redovno komentarišu istrage ili sudske procese koji su u toku, kao i pojedine sudije i tužioce. Članci u tabloidnim novinama targetiraju i teže da diskredituju sudije i tužioce", navodi se u non-pejperu.

EK je u izveštaju skrenula pažnju da je proces izmene Ustava zastao i da se čeka okončanje parlamentarnih izbora kako bi bio nastavljen.

Govoreći o borbi protiv korupcije, zamerke su upućene zbog kašnjenja u usvajanju Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Zakona pristupu informacijama od javnog značaja.

Administracija u Briselu je zabeležila da je usvojen novi Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2020), ali i napomenula da se isti mora primenjivati bez diskriminacije i koruptivnog uticaja.

Zamerke koje upućuju evropske institucije, bitno se ne razlikuju od onih koje vlastima prenose predstavnici civilnog sektora u Srbiji.

A upravo je situacija u oblastima pravosuđa i korupcije istaknuta kao najproblematičnija kada se uzme u obzir volja Ministarstva pravde da uvaži sugestije nevladinog sektora.

Naime, imajući u vidu da su rokovi za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 višestruko probijeni, pre nekog vremena pojavila se potreba za revizijom Akcionog plana za ovo poglavlje.

Kako bi u ovaj proces bio uključen i civilni sektor, što je nešto na čemu EU insistira, organizovano je nekoliko ciklusa pregovora između predstavnika ministarstva i Evropskog konventa za poglavlje 23 koji okuplja sve relevantne organizacije u ovim oblastima.

Ipak, iako su razgovori, kako kaže Jovana Spremo, koordinatorka radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlje 23, "prošli u dobrom duhu", kada im je početkom juna poslata verzija novog Akcionog plana, videli su da dosta njihovih sugestija nije usvojeno.

- Nisu uvaženi naši komentari koji su se ticali procesa izmena Ustava u oblasti pravosuđa. Dosta naših članica je zauzelo stav da bi, jednom kada se ovaj proces nađe pred skupštinskim odborom, trebalo otvoriti debatu u koju bi bili uključeni i stručnjaci, kako bi se pronašla najbolja rešenja. Takođe, insistirali smo na tome da bi i konačnu verziju ustavnih amandmana trebalo ponovo poslati Venecijanskoj komisiji na odlučivanje. Ipak, u revidiranoj verziji Akcionog plana stoji da će nacrt biti poslat u Venecijansku komisiju samo ako pretrpi suštinske izmene - kaže Spremo.

Izraženo u brojevima, ministarstvo je od preko 150 upućenih komentara, u ovom ciklusu konsultacija prihvatilo 44 odsto njih, delimično prihvatilo malo manje od 5 odsto, dok je 45 odsto ostalo neprihvaćeno. Međutim, ono što baca novo svetlo na ovu statistiku je što, prema mišljenju civilnog sektora, veliki deo komentara nije prihvaćen u izvornom obliku, čime je promenjena njihova suština.

Najmanje sluha za mišljenje struke, Ministarstvo je pokazalo u oblasti koje se bavi borbom protiv korupcije. Kako navode u Nacionalnom konventu, skoro 70 odsto komentara koji su se ticali korupcije, nije završilo u konačnoj verziji Akcionog plana.

Prema rečima Nemanje Nenadića, izvršnog direktora Transparentnosti Srbija, najveći deo tih sugestija odbačen je pod obrazloženjem da prevazilaze svrhu i obim Akcionog plana.

- Akcioni plan predviđa korake koji treba da budu sprovedeni do usvajanja novog Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Međutim, on se ne bavi primenom postojećeg zakona i činjenicom da Vlada nijednom od njegovog usvajanja nije obezbedila izvršenje rešenja Poverenika. Mi smo predložili da se u plan ubaci aktivnost koja bi dovela do toga da se Vlada obaveže na tako nešto, ali je to odbijeno - kaže Nenadić. Ista situacija je, dodaje on, u oblasti javnih nabavki, gde je odbijen njihov predlog kojim bi se ukazalo na praksu države da donošenjem posebnih zakona i međudržavnih sporazuma zaobilazi postojeće zakone.

Iz ovih razloga Nacionalni konvent je pozvao ministarstvo da ponovo razmotri njihove komentare koji se tiču pravosuđa i borbe protiv korupcije, a Vladu Republike Srbije da Akcioni plan ne usvoji do formiranja nove Vlade.

U ministarstvu međutim ne dele njihovo mišljenje.

"Uzimajući u obzir da je više od 50 odsto preporuka civilnog društva usvojeno i implementirano u Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, Ministarstvo pravde smatra da je to pokazatelj da je čitavom procesu pristupljeno transparentno i inkluzivno, uz visok nivo poštovanja mišljenja i preporuka organizacija civilnog društva", naveli su u Ministarstvu pravde.

Kako su Evropska komisija i sva ministarstva u Vladi Republike Srbije dali svoje mišljenje na nacrt revidiranog Akcionog plana, dodaju u ministarstvu, ovaj dokument će biti poslat Vladi na usvajanje.

"Ministarstvo pravde se nada da će aktuelna Vlada Republike Srbije uskoro usvojiti taj strateški dokument, kako bi u najskorijem vremenu mogli da se nastave svi reformski procesi vezani za vladavinu prava i Poglavlje 23", navode u Ministarstvu pravde.

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 17.06.2020.
Naslov: Redakcija