Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Politička stranka koja raspolaže podacima o građaninu kojeg kontaktira dužna je da, najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, istom građaninu pruži određene informacije, pa između ostalog i o tome odakle je iste podatke prikupila


U proteklih mesec dana Povereniku se sve učestalije obraćaju građani, koji tvrde da su ih na mobilni telefon pozivale osobe koje su se predstavljale da zovu u ime jedne od političkih stranaka i da su iste osobe raspolagale njihovim podacima o ličnosti.

Poverenik podseća da se ovakav vid komunikacije političkih stranaka sa građanima u Republici Srbiji u predizbornim kampanjama ponavlja već godinama unazad, te da Poverenik poslednjih deset godina apeluje na političke stranke da ne zloupotrebljavaju podatke o ličnosti građana, a građane upućuje da svoja prava mogu ostvarivati na zakonom propisani način.

U skladu sa novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), politička stranka koja raspolaže podacima o građaninu kojeg kontaktira dužna je da, najkasnije prilikom uspostavljanja prve komunikacije, istom građaninu pruži određene informacije, pa između ostalog i o tome odakle je iste podatke prikupila.

Povodom ostvarivanja prava na informisanje i brisanje svojih podataka o ličnosti, građani, u skladu sa Zakonom, mogu da podnesu političkoj stranci koja ih je kontaktirala odgovarajući zahtev, čije obrasce mogu pronaći na internet prezentaciji Poverenika, na veb adresi https://www.poverenik.rs/sr-yu/za%C5%A1tita-podataka/formulari-zastita-podataka.html 

Ukoliko politička stranka ne odgovori po zahtevu u zakonskom roku od 30 (trideset) dana, građani mogu podneti pritužbu Povereniku, čiji se obrazac nalazi na istoj veb adresi, ili tužbu za zaštitu prava višem sudu na čijoj teritoriji politička stranka ima sedište ili lice na koje se podaci odnose ima prebivalište ili boravište.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 16.06.2020.
Naslov: Redakcija