Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Zbog testa samostalnosti paušalci uglavnom otišli u DOO


Najveći pritisak zbog Testa samostalnosti uvedenog početkom godine osećaju preduzetnici koji rade sa stranim klijentima, jer se sva odgovornost padanja testa svaljuje na njih. Kako bi to izbegli, mnogi su odlučili, ili su bili prinuđeni da otvore Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO).

Test samostalnosti koji je početkom godine uveden za preduzetnike sa paušalnim statusom sadrži 9 kriterijuma koji određuju u kojoj meri je on samostalan.

Kroz te kriterijume treba da se posmatra odnos sa klijentom, a ukoliko je on takav da ispunjava 5 ili više kriterijuma, pada se na testu. Važno je da test rade sami preduzetnici, a treba reći i da ne postoji forma koja se ispunjava u poreskoj upravi prilikom registracije ili sklapanja ugovora.

Prema njihovim rečima bitno je da se test uradi zbog inspekcije.

U slučaju kontrole, inspektori mogu potvrditi ili osporiti prolaznost testa. Međutim, svakako je bolje da preduzetnici imaju popunjene odgovore i obrazloženja, koja mogu podupreti sa dokazima, kako bi lakše u slučaju kontrole argumentovali svoje mišljenje da su samostalni.

Test se radi sa svakim klijentom i ukoliko ga preduzetnik padne, to ne znači da ne može više da posluje kao preduzetnik uopšte, već da sa tim klijentom ne može da nastavi saradnju na taj način. Prihod koji je ostvario sa tim klijentom se onda oporezuje kao ostali prihod, bez obzira što su već plaćeni porez i doprinosi po poreskom rešenju.

Testom samostalnosti uvedena je velika nesigurnost u poslovanje preduzetnika, upravo zbog toga što ne postoji garancija prolaska i da neće zavisti od odluka inspektora koji vrše kontrolu.

Preduzetnici koji rade sa domaćim klijentima, a smatraju da padaju Test samostalnosti su se uglavnom kod njih i zaposlili. S druge strane, preduzetnici koji rade sa inostranim klijentima nemaju ovu opciju, pa su uglavnom upravo oni otvarali DOO društva kako bi prilagodili svoje poslovanje.To su uglavnom digitalci, bilo iz IT industrije, konsaltinga, edukacija i sličnih oblasti, koji rade sa strancima ili kod njih.

Olakšice koje je država uvela za paušalce pomažu u zapošljavanju radnika, s obzirom na to da su troškovi značajno niži. Međutim, veliki broj paušalaca nema potrebu da zapošljava radnike, jer sav posao obavljaju sami.

Poreske olakšice takođe važe od početka godine, na njih može da računa poslodavac koji zaposli bivšeg paušalca i svakog ko je bio nezaposlen tokom 2019. i do aprila ove godine.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Čedomir Savković, 12.06.2020.
Naslov: Redakcija