Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA DONELA ZAKLJUČAK KOJIM SE PRIHVATA IZVEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPOVOĐENJE PLANA RAZVOJA CARINSKE SLUŽBE ZA 2019


Vlada Republike Srbije je, na sednici 18. juna 2020. godine, donela Zaključak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za spovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za 2019. godinu.

Pravni osnov za donošenje ovog Zaključka je član 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US, 44/2014 i 30/2018 - dr. zakon).

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. novembra 2017. godine donela Zaključak o usvajanju Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 - 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 108/17, u daljem tekstu: Plan razvoja carinske službe), a na sednici održanoj 21. decembra 2017. godine Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije za period 2017 - 2020. godine ("Službeni glasnik RS", broj 116/17, u daljem tekstu Akcioni plan za sprovođenje Plana razvoja carinske službe).

U Planu razvoja carinske službe, u delu VII "Implementacija", navedeno je, između ostalog, da će Uprava carina raditi na primeni Plana razvoja i da će se utvrđene mere i aktivnosti redovno pratiti i ocenjivati. Takođe je navedeno da će Uprava carina podnositi Vladi godišnji izveštaj o ispunjenosti ciljeva ovog plana na godišnjem nivou.

Plan razvoja carinske službe obuhvata osam strateških ciljeva i mnogobrojne mere i aktivnosti za njihovo sprovođenje. Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe za 2019. godinu je iz tog razloga podnet za svaki pojedinačni strateški cilj i mere u okviru njega. Izveštaj predstavlja rezultate sprovođenja konkretnog dokumenta javnih politika - Plana razvoja carinske službe za period 2017 - 2020. godine, koji pokriva specifičnu oblast planiranja i sprovođenja javne politike - javnu upravu. Opšta ocena je da su većina ciljeva, mera i aktivnosti planiranih za 2019. godinu realizovane u planiranim rokovima, čime je postignut izuzetan učinak carinske službe na efektivan i efikasan način. Aktivnosti koje nisu realizovane su bile uglavnom zbog nedostataka sredstava ili zbog promena u propisima kojima Uprava carina nije više nadležna za neke od njih.

Zaključak se ne objavljuje u "Službenom glasniku RS" nego samo dostavlja radi realizacije Ministarstvu finansija - Upravi carina, a radi informisanja Ministarstvu finansija, Ministarstvu za evropske integracije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu privrede, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu zaštite životne sredine, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkom sekretarijatu za javne politike.

Podsećamo da je Vlada Republike Srbije na zasedanju 6. februara 2020. godine donela Zaključak kojim je usvojen Poslovni plan za unapređenje organizacije i rada carinske službe Ministarstva finansija za period 2020. - 2024. godine, u cilju obezbeđenja kontinuiranog strateškog planiranja UC. Naziv novog strteškog dokumenta prilagođen je važećem nacionalnom zakonodavstvu RS, posebno Zakonu o planskom sistemu. U prilogu Poslovnog plana je Pregled mera i aktivnosti (umesto Akcionog plana za sprovođenje), koje su razrađene u okviru strateških ciljeva. Odredbe Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe za 2017-2020. godine, koje se odnose na 2020. godinu, zamenjene su odredbama (ciljevi, mere i aktivnosti) u novom planu.

Stoga je 2019. godina poslednja godina za koju se podnosi izveštaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Plana razvoja carinske službe Republike Srbije.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 21.06.2020.