Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA BANKA SRBIJE: Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za RS zadržana na nepromenjenom nivou


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 11. juna 2020. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%, radi podrške kreditnoj aktivnosti banaka i ublažavanja negativnih posledica pandemije na uslove finansiranja privrede i stanovništva.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 103/2018, 88/2019 i 67/2020), Narodna banka Srbije na tromesečnom nivou obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz marta 2020. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 78,7%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila -4,2 procentna poena, što je, iako ukazuje na trend rasta, i dalje ispod dugoročnog trenda.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 16.06.2020.
Naslov: Redakcija