Zastava Bosne i Hercegovine

INDEKS EFIKASNOSTI JAVNOG SEKTORA: Srbija među zemljama sa najmanje efikasnim javnim sektorom među zemljama u tranziciji


Prema najnovijem Indeksu efikasnosti javnog sektora, Srbija je ponovo rangirana kao jedna od zemalja sa najmanje efikasnim javnim sektorom među zemljama u tranziciji, kao i sa veoma lošim ekonomskim performansama, pokazalo je najnovije Libek istraživanje.

Pored toga, rezultati u oblasti obrazovanja i administracije su nešto ispod proseka, a ove godine zdravstvo je nešto bolje od prosečnog.

Na osnovu ovog istraživanja, ukoliko bi Srbija uspela da poveća efikasnost javnog sektora na nivo proseka zemalja u tranziciji, trenutni nivo javnih usluga mogao bi da se pruža uz javnu potrošnju koja bi bila niža za 22 odsto od sadašnje. Glavni parametri za izbor zemalja koje su poredili bili su iskustvo procesa tranzicije i proces evrointegracija. Očigledno je da je u zemljama u kojima je javni sektor manji, on takođe i efikasniji, kao i da zemlje koje su članice Evropske unije imaju bolje rezultate nego one koje to nisu.

Od zemalja koje su se našle u istraživanju, najefikasniji javni sektor imale su Češka, Estonija i Poljska, dok su najniže kotirane bile Srbija, Albanija i Rumunija.

"Glavni izazovi leže u performansama javnog sektora, a najveći problemi vidljivi su oblastima ekonomske politike i upravljanja, kao i raspodele. Upravo niske performanse daju ključan doprinos neefikasnosti javnog sektora, a ne nivo rashoda", obrazlažu u saopštenju.

Indeks efikasnosti, kako navodi Libek, veoma je značajan zato što egzaktno meri propuste u organizovanju javne vlasti i sprovođenju javnih politika. Kreira jasan prikaz stanja i eliminiše potrebe za paušalnim i neproverenim ocenama ili anegdotskim tvrdnjama o postojanju ili razmerama problema. Njegova instrumentalna vrednost jeste da uputi na probleme u funkcionisanju državnog aparata kako bi se oni rešili.

"Građani Srbije i naša privreda finansiraju javni sektor. Efikasnost javnog sektora mora da postane stvar političke odgovornosti, a građani moraju jasnije da upoznaju kako se javni sektor finansira novcem svih nas poreskih obveznika."

Kako dodaju, povodom Dana poreskih sloboda 15. juna Libek je lansirao platformu Moj porez preko koje je moguće saznati koliko poreza plaćamo godišnje i na koje usluge javnog sektora se taj novac troši.

"Kada se sve sabere, cena tih usluga nije mala, pa je za sve poreske obveznike veoma važno da znaju i kakav je njihov kvalitet. Našim novim Indeksom efikasnosti javnog sektora izmerili smo koliko efikasno javni sektor obavlja svoja zaduženja", dodaje Libek u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Danas, 17.06.2020.
Naslov: Redakcija