Zastava Bosne i Hercegovine

DONETA UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU: Izmene bile neophodne radi nomenklaturnog usaglašavanja sa izmenom i dopunom Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2020. godinu u Glavi 90


Vlada Republike Srbije je, na sednici 21. maja 2020. godine, usvojila Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu (u daljem tekstu: izmena i dopuna CT2020).

Bazna Carinska tarifa za 2020. godinu, koja je u primeni od 1. januara 2020. godine, propisana je Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 85/2019). Njom je nacionalna Carinska tarifa za 2020. godinu usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu. Uredba je imala jednu izmenu i dopunu u februaru 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020).

Nova izmena i dopuna CT2020 je bila neophodna radi nomenklaturnog usaglašavanja sa izmenom i dopunom Kombinovane nomenklature Evropske unije za 2020. godinu u Glavi 90, iz aprila 2020. godine.

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 21.05.2020.