Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNICI O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Školama nejasno zašto su nastavnici predmeta čiji je nedeljni fond četiri časa obavezni da u toku drugog polugodišta daju đacima najmanje jednu ocenu sa usmenog ispitivanja


Nadležni u Ministarstvu prosvete ni posle ponovljene molbe da rastumače deo dopisa o ocenjivanju koji je izazvao nedoumice u školama, nisu odgovorili na pitanje zašto su nastavnici predmeta čiji je nedeljni fond četiri časa obavezni da u toku drugog polugodišta daju đacima najmanje jednu ocenu sa usmenog ispitivanja kada to nije predviđeno Pravilnikom o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 82/2015 i 59/2020), niti starim Pravilnikom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013), koji važi za učenike trećeg, četvrtog, sedmog i osmog razreda.

Kako su objasnili pravnici, odredba da "u toku polugodišta najmanje jedna ocena treba da bude na osnovu usmene provere postignuća učenika" postoji samo u novom Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2019 i 59/2020) koji važi za takozvane reformisane razrede - prvi, drugi, peti i šesti, i ona se odnosi na sve nastavne predmete, a ne samo na one čiji je nedeljni fond četiri časa.

Pravnici ukazuju da su autori dopisa napravili propust kada su napisali da obaveza da se u dnevnik upiše bar jedna usmena ocena ne važi izričito za predmete čiji je nedeljni fond manji od četiri časa, već samo izuzetno, ako nije bilo elemenata za utvrđivanje ocene.

Oni ukazuju da se odredba o jednoj oceni sa usmenog iz Pravilnika o ocenjivanju koji važi za reformisane razrede osnovne škole nije promenila, već je izmenjen samo jedan član i to onaj koji definiše da broj ocena u drugom polugodištu zbog vanrednog stanja može biti manji od četiri.

Isti član je izmenjen i u Pravilniku o ocenjivanju u srednjim školama.

To teoretski znači da ako učitelj/nastavnik koji predaje u prvom, drugom, petom i šestom razredu osnovne škole odluči da za celo drugo polugodište učeniku da samo jednu ocenu, ona mora biti sa usmenog ispitivanja da bi se mogla izvesti zakonita zaključna ocena. Ako pak upiše više, bar jedna mora da bude sa usmenog.

Za sve ostale razrede nigde nije propisana obaveza da li će se ocene dati na osnovu pismene ili usmene provere znanja.

Pravnici ukazuju i da Ministarstvo prosvete nije promenilo članove zakona o osnovnom i o srednjem obrazovanju, pa je u oba ostao član koji definiše da se učenik se ocenjuje najmanje četiri puta u polugodištu, odnosno najmanje dva puta ako nedeljni fond predmeta jedan čas. Zakon je, napominju, iznad pravilnika, kao što je pravilnik iznad dopisa.

Izvor: Vebsajt Danas, V. A., 19.05.2020.
Naslov: Redakcija