Zastava Bosne i Hercegovine

OSNOVNI SUD U NOVOM SADU: Doneta prva prvostepena presuda za ništavost valutne klauzule u CHF. Sud naložio banci da vrati klijentu 20.000 EVRA


Prva presuda za ništavost valutne klauzule u CHF, doneta je nakon stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS) od prošle godine.

Kako navode iz Udruženja bankarskih klijenata "Efektiva", ovo je prva prvostepena presuda koja se u potpunosti oslanja na stav VKS, koji je predvideo ništavost valutne klauzule u švajcarskim francima i njenu konverziju u evro.

Na sajtu Udruženja "Efektiva" navodi se da je u konkretnom slučaju reč o kreditu iz 2007. godine, koji je podignut u iznosu od 85.000 švajcarskih franaka. Nalazom veštaka je utvrđeno da je korisnik na ime otplate kredita ukupno vratio iznos od 10,8 miliona dinara, a da bi indeksacijom tog kredita u evro za isti period otplate vratio oko 8,35 miliona dinara.

Sud je presudio da banka dužniku mora da vrati razliku od 2.450.000 dinara ili nešto više od 20.000 evra.

"U narednom periodu očekujemo još ovakvih presuda, s obzirom na to da se radi o pravnom pitanju za koje je Vrhovni sud zauzeo jasan stav o nedozvoljenosti ugovaranja valutne klauzule u CHF", ističu iz "Efektive".

U udruženju podsećaju da spor ovog tipa mogu da pokrenu svi korisnici kredita indeksiranih u švajcarskim francima, fizička i pravna lica i preduzetnici, za bilo koji tip kredita (stambeni, hipotekarni, biznis, potrošački), pod uslovom da nisu prihvatili Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), odnosno da je kredit u celosti otplaćen (svojevoljno ili prinudnim putem, plenidbom stana) pre donošenja Zakona.

"Dakle, svi oni korisnici kojima su banke raskinule ugovore i prodale nekretnine do početka 2019, imaju pravo na pokretanje ovog postupka i sigurno obeštećenje sudskim putem", tvrde u "Efektivi".

Početkom novembra 2019. godine Vrhovni kasacioni sud (VKS) potvrdio je pravosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o kreditu u švajcarskim francima, čime je ovaj postupak u potpunosti okončan. To je bila tužba za raskid ugovora "zbog bitno promenjenih okolnosti", koju je pravno lice podnelo protiv jedne banke još 2015. godine. Prvostepena presuda doneta je u decembru 2016, a potvrđena je od strane Privrednog apelacionog suda u februaru 2018. godine.

Kako su tom prilikom istakli iz Udruženja "Efektiva", ovim rešenjem je prvi put potvrđena usvajajuća presuda za raskid ugovora i od strane VKS.

Izvor: Vebsajt Blic, 19.05.2020.
Naslov: Redakcija