Zastava Bosne i Hercegovine

INSTRUKCIJA O NAČINU ISPLATE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI S POSEBNIH NAMENSKIH RAČUNA: Isplate pomoći od 100 evra i uz jednokratno punomoćje, koje ne mora biti overeno kod notara


Građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da lično u poslovnim prostorijama banaka i JP "Pošta Srbije" podignu gotov novac na ime jednokratne pomoći od 100 evra s posebnog namenskog računa omogućena je isplata novčanih sredstava s tog računa u prostorijama banke ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja.

Kako bi omogućila isplatu na navedeni način, Narodna banka Srbije je 20. maja donela Instrukciju o načinu isplate jednokratne novčane pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije sa posebnih namenskih računa.

U skladu sa ovom instrukcijom, banka je dužna da omogući isplatu novčanih sredstava s računa u prostorijama banke licu koje korisnik ovlasti, na osnovu jednokratnog punomoćja za podizanje novčanih sredstava s računa korisnika. Za korisnike - poslovno nesposobna lica koja ne mogu samostalno da raspolažu novčanim sredstvima jednokratne novčane pomoći isplata se vrši ovlašćenom licu na osnovu uvida u javnu ispravu kojom se dokazuje ovlašćenje za raspolaganje odgovarajućom imovinom tog korisnika. Prilikom isplate na uvid se dostavljaju i lična dokumenta ovlašćenog lica i korisnika.

Punomoćje se može dati alternativno na obrascu koji je odštampan uz ovu instrukciju (Prilog 1), u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi i u tom slučaju punomoćje obavezno sadrži podatke iz tog obrasca i ne mora biti overeno kod notara.

Kako bi se sprečile prevarne radnje i zloupotreba, propisano je da banka može korišćenjem sredstava za komunikaciju na daljinu proveriti s korisnikom autentičnost ovog punomoćja, kao i kontakt podatke ovlašćenog lica (npr. pozivom broj telefona ovlašćenog lica po punomoćju u prisustvu službenika banke).

Izvor: Vebsajt Narodna banka Srbije, 20.05.2020.
Naslov: Redakcija