Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Poreske obaveze nisu lišeni ni vlasnici kuća na klizištu. Bez nameta samo za ruševine


Novi propisi koji su doneli izmene u pogledu plaćanja poreza na imovinu podstakli su niz pitanja vezanih za predmet plaćanja poreza. Građani su tako imali nedoumice da li se porez plaća i na garažu i šupu, ali najviše pitanja je bilo vezano za nekretnine koje se ne koriste ili nekretnine koje su praktično ruinirane.

Ministarstvo finansija tako je u novom Biltenu o primeni finansijskih propisa za mart detaljno objasnilo ko sve ima obavezu i na kakve objekte da plati porez. Praktično, čak i u slučaju da ste vlasnik kuće koja se nalazi na klizištu i koja se ne koristi, to vas neće osloboditi plaćanja poreza na imovinu.

- Pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se samo kad za to postoji zakonski osnov. Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020) nije propisano poresko oslobađanje za objekte koji su ruinirani ili se nalaze na klizištu, pa su zbog pokretanja klizišta oštećeni. Poreska obaveza prestaje jedino u slučaju da se kuća sruši - piše u objašnjenju resornog ministarstva.

Takođe, poreza na imovinu oslobađaju se vlasnici objekata ukoliko im poreska osnovica za nepokretnosti koje imate u jednoj opštini ne prelazi vrednost od 400.000 dinara.

Vrednost nepokretnosti, odnosno visinu poreske osnovice, određuje organ jedinice lokalne samouprave. Vrednost nepokretnosti se, osim za zemljište, može umanjiti za amortizaciju do jedan odsto godišnje, ali samo linearno, odnosno jednako za sve nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji iste lokalne samouprave.

Na adrese vlasnika stanova, kuća, garaža i drugih nepokretnosti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i još nekih gradova, već su stigla rešenja o utvrđenom iznosu poreza na imovinu za 2021. godinu, a 10. april bio je krajnji planirani rok da se uruče svim poreskim obveznicima u Srbiji.

Za razliku od prethodnih godina, kada su rešenja o poreskim obavezama stizala u maju ili junu, lokalne samouprave, u čijoj je nadležnosti ovaj namet, ove godine bile su znatno ažurnije, što ukazuje da su pandemija i kriza izazvana zbog nje, značajno umanjila budžete gradova i opština, pa im je do ovih para izuzetno stalo.

Prvi su rešenja dobili oni koji koriste uslugu eUprave, a potom i oni koji nemaju otvoren ovaj nalog i kojima se preko pošte dostavljaju nove obaveze.

Izvor: Vebsajt Blic, S. L., 16.04.2021.
Naslov: Redakcija