Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor sudije u Prekršajni sud u Preševu. Rok za prijavu 5. maj 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), člana 5. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), člana 4. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018), čl. 40, 41, 42. i 43. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 4/2016, 91/2016, 24/2017, 7/2018 i 69/2018), a u vezi sa Odlukom o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016, 11/2016, 48/2016, 73/2016, 104/2016, 24/2017, 31/2017, 54/2017, 10/2018, 14/2018, 31/2018, 58/2018, 68/2018, 102/2018, 10/2019, 48/2019, 67/2019, 20/2020, 25/2020, 78/2020, 6/2021, 10/2021 i 36/2021), oglašava izbor sudije za:

 

Naziv suda

Broj sudija

1.

Prekršajni sud u Preševu

1

Tekst oglasa je u prilogu i objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 38/21 od 16. aprila 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 5. maj 2021. godine.

NAPOMENA: Svi kandidati koji se prijavljuju na oglas, mogu da prijavu popune na obrascu "Prijava na oglas", koja je u prilogu zajedno sa izjavom.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 19.04.2021.
Naslov: Redakcija