Zastava Bosne i Hercegovine

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU: Ažurne informacije o standardima i direktivama dostupne na portalu Instituta


Nacionalni propisi koji upućuju na srpske standarde od sada se, pomoću samo nekoliko klikova, mogu naći na jednom mestu – na internet prezentaciji Instituta za standardizaciju Srbije. Privrednici, kao korisnici propisa i standarda, donosioci propisa, ali i svi ostali koji žele da budu redovno informisani o trenutno važećim nacionalnim propisima u Republici Srbiji koji sadrže pozivanja na srpske standarde, od sada ažurne informacije o tim dokumentima, na vrlo sveobuhvatan način, mogu da nađu na internet prezentaciji Instituta za standardizaciju Srbije. Ova aktivnost Instituta deo je Programa Vlade Srbije Godina preduzetništva.

Pored kompletnog spiska i tekstova evropskih direktiva koje su preuzete u nacionalno zakonodavstvo i linkova ka standardima na koje se pozivaju, na istom mestu sada se nalazi i lista od gotovo 250 propisa koji sadrže pozivanja na srpske (SRPS) standarde, uz linkove ka njima. Ova baza je veoma važna jer je konkurentnost srpskih preduzeća usko povezana sa njihovom sposobnošću da, u skladu sa zahtevima odgovarajućih tehničkih propisa i standarda, proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode.

Kao preduslov za takvu proizvodnju neophodan je efikasan i međunarodno priznat sistem infrastrukture kvaliteta. U Srbiji je uspostavljena mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta koja je u funkciji servisa domaćoj privredi. Time je privrednicima omogućeno da ispune zahteve tržišta u pogledu kvaliteta robe koju plasiraju, lakši i jednostavniji izvoz robe, a potrošačima garantuje bezbednost proizvoda koje kupuju. Srbija je uskladila veći deo zakonodavstva, standarda i tehničkih propisa u ovoj oblasti sa zakonodavstvom EU. Do sada je preuzeto 97 odsto standarda i oko 75 odsto tehničkih propisa. Ova oblast u pregovaračkom procesu ocenjena je kao jedna od najusaglašenijih.

Sa samo sa dva klika na sajtu, u meniju Standardi – podmeni Nacionalni propisi, pretragom po ključnoj reči može se doći do traženog važećeg propisa i spiska srpskih standarda na koje se određeni propis poziva. Pored toga što korisnici mogu videti liste propisa i povezanih standarda, na ovom mestu se, kada sa klikne na određeni propis, mogu videti i osnovni podaci o standardima (naslov, apstrakt, povezanost sa direktivama), status standarda (objavljen, u fazi nacrta ili povučen), kao i lista svih propisa u kojima se određeni standard navodi.

Ovo je samo početak razvoja ove baze Instituta za standardizaciju Srbije, a u najskorijem periodu će na istom mestu postojati i kompletan tekst svih navedenih propisa i baza će se kontinuirano unapređivati. Institut za standardizaciju Srbije je otvoren za sve predloge i sugestije u cilju ispravljanja eventualnih propusta u vezi sa kompletiranjem liste navedenih propisa tako da svi zainteresovani mogu da se jave Institutu ili da pošalju predloge putem sledeće adrese: infocentar@iss.rs.

Izvor: Vebsajt Institut za standardizaciju Srbije, 21.03.2016.
Naslov: Redakcija