Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O NACIONALNOJ KORPORACIJI ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA: Osiguranje stambenih kredita kod NKOSK predstavlja zakonit postupak


Udruženje banaka Srbije skreće pažnju na novu kampanju koja je iz određenih interesnih grupa pokrenuta protiv banaka, odnosno protiv Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, a povod je osiguranje stambenih kredita kod NKOSK, saopštilo je ovo udruženje.

"S obzirom na to da ova kampanja može da izazove ozbiljne posledice Udruženje banaka Srbije želi da javnost upozna sa nekoliko činjenica: Osiguranje stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita predstavlja zakonit postupak, uveden Zakonom o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004) iz 2004. godine i potvrđen odlukama Narodne banke Srbije", ukazuje se u saopštenju.

Udruženje podseća da je osiguranje stambenih kredita uvela država Srbija. To je, navode, učinjeno sa razumljivom namerom da se "olakša dobijanje kredita građanima Srbije".

Krediti osigurani kod NKOSK, kako navode, za klijenta su daleko jeftiniji nego krediti bez ovog osiguranja.

Kao primer korisnosti za građane, Udruženje banaka navodi primer na kreditu u vrednosti od 50.000 evra, odobrenog na 300 mesečnih rata.

"Razlika u rati između osiguranog i neosiguranog kredita je 20 evra mesečno. U ukupnoj sumi klijent koji uzme kredit osiguran kod NKOSK platiće 6.020 evra manje nego da kredit nije osiguran", navode u Udruženju banaka.

Kako se dodaje – klijent će za osiguranje kredita imati trošak od 875 evra.

"Uprkos jasnoj činjenici da je osiguranje kod NKOSK donelo veliku korist samim klijentima, interesna grupa koja ima značajnu materijalnu korist od pokretanja sudskih postupaka protiv banaka, javno poziva na masovno podizanje tužbi. Udruženje banaka Srbije dužno je da upozori da takvo ponašanje može da ima ozbiljne posledice na ekonomiju, ali i na život mnogih u Srbiji", ističe se u saopštenju.

Udruženje dodaje da je osiguranje stambenih kredita dovelo do snižavanja cene kredita i time do mogućnosti za veliki broj građana Srbije da reše svoje stambeno pitanje. Ista mera, navodi se, pospešila je tržište nekretnina kao i aktivaciju građevinske industrije.

"Kampanjom koja se vodi protiv NKOSK i banaka ta situacija se može promeniti. Retroaktivnim menjanjem odavno ugovorenih i realizovanih poslovnih odnosa šalje se veoma loša poruka stranim i domaćim investitorima. Sigurnost u poslovanju je najvažnija za dosadašnja i buduća ulaganja, a navedena kampanja i tužbe ne idu tome u prilog", ističu u Udruženju banaka.

Masovne tužbe "na poziv određenih grupa", već su, dodaje se, zagušile pravosudni sistem Srbije.

"Novi talas tužbi neće pogoditi samo banke već i celokupni sudski sistem i sve građane i preduzeća koji imaju potrebu da pred sudom reše određeni problem", ističu u Udruženju banaka Srbije dodajući da će banke nastaviti da brane ovaj stav ne samo u javnosti, već i pred pravosudnim organima.

Podsetimo, nedavno je organizacija potrošača "Efektiva" objavila da je Vrhovni kasacioni sud doneo prvo rešenje kojim se odbija podneta žalba (revizija) banke i potvrđuje nezakonitost naplate premije osiguranja kod NKOSK.

"Radi se o premiji osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita NKOSK, koju su korisnici stambenih kredita plaćali banci, radi osiguranja plasmana banke. Dakle, banka je novcem korisnika kredita osiguravala sebe i svoj plasman, dok je klijent fiktivno dobio nižu kamatu, koja je u osnovi samo bila mamac za osiguravanje kredita", saopštila je Efektiva.

Izvor: Vebsajt N1, 16.02.2021.
Naslov: Redakcija