Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Biće predviđeno skraćenje trajanja istražnih prava


"Vrednost potvrđenih rezervi mineralnih sirovina u Srbiji je blizu 200 milijardi dolara i zadatak države je da stvori uslove da se rudarstvo razvija."

Ovo je rekla ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. "Ali ono što tražimo, to je da država i građani imaju korist od toga, kroz zdravu životnu sredinu, veće prihode, zaposlenost i kvalitetne investicije."

Ona je ocenila da je glavni cilj izmena Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima da se ova oblast razvija, a da država od toga ima veće prihode, i da se u rudarstvo privuku kvalitetne investicije.

Dodala je da će se kroz izmene Zakona voditi računa o mineralnom bogatstvu Srbije i omogućiti da svi postupci budu pregledni i efikasni i da se spreči svaki vid zloupotreba.

"Želimo da stvorimo uslove da se rudarstvo razvija i zbog toga uvodimo e-rudarstvo kako bismo imali efikasnije i jednostavnije procedure. Ali, želimo da niko ne bude povlašćen ako hoće da istražuje i da posle eksploatiše neku rudu, i zbog toga ćemo predložiti se da skrati trajanje istražnih prava, a ne da neko to radi osam ili devet godina i da okupira određeni prostor", rekla je ona.

Kako je navela, sada postoje naknade koje se plaćaju ministarstvu po metru kvadratnom ali da država od toga danas ima mali novac.

"U redu je da dolaze investitori i da istražuju, ali država mora imati korist od svega toga i mnogo veće prihode", rekla je Mihajlovićeva.

Dodala je da će se izmena zakona odnositi i na eksploataciju strateških mineralnih sirovina za šta će Vlada Republike Srbije ubuduće postupak sprovoditi u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016).

Ministarka je naglasila da će se time više voditi više računa o mineralnom bogatstvu Srbije.

Izvor: Vebsajt B92, 19.01.2021.
Naslov: Redakcija