Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Ispit za Osnovni sud u Požarevcu održaće se 5. februara 2021. godine


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Osnovni sud u Požarevcu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 116/2020 od 16. septembra 2020. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za osnovne sudove, na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira (spisak u prilogu br. 1), da će se ispit za Osnovni sud u Požarevcu održati dana 5. februara 2021. godine u 10,00 časova u biblioteci Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beogradu.

O datumu održavanja razgovora, kandidati će biti naknadno obavešteni.

Kandidati koji dolaze na ispit su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 19.01.2021.
Naslov: Redakcija