Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Od sledeće godine realizacija elektronskog izvršenja. Privrednici će moći elektronski putem da podnesu predloge za izvršenje, kao i da vrše uvid u eSpis


Ministarka pravde Republike Srbije Maja Popović učestvovala je na skupu u organizaciji Američke privredne komore – Osmo prolazno vreme, na kome su pored predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić učestvovali i ministri Branko Ružić, Darija Kisić Tepavčević i Tatjana Matić.

Ministarka pravde Maja Popović na skupu je najavila da će tokom sledeće godine krenuti realizacija elektronskog izvršenja - e Izvršenja, te da će na taj način privrednici u Srbiji moći elektronski putem da podnesu predloge za izvršenje, kao i da vrše uvid u takozvani e Spis.

"Test verziju e Izvršenja možemo očekivati tokom prvog kvartala 2021. godine", precizirala je Popović govoreći o novinama u digitalizaciji pravosuđa. Već za sredinu januara, najavila je raspisivanje javne nabavke za mehanizam koji će, kako je navela, omogućiti nesmetane video konferencije za privredne sudove.

Krajem decembra ove godine, počećemo da radimo e Platni nalog i e Spor male vrednosti uz projektnu podršku EU. Analiziraćemo pravni okvir i izraditi projektni zadatak za dalji razvoj aplikacije e Sud, u domenu pomenuta dva postupka pred privrednim sudovima.

Ministarka je rekla da je prepoznat značaj hitnog razvoja novog softvera i zamena dotrajalog sistema, poznatijeg pod kolokvijalnim nazivom "Libra", a u toku je i rad na prvom registru punomoćja koji će omogućiti efikasno, dislocirano, obavljanje poslova pred organima i institucijama za koje su punomoćnici ovlašćeni da postupaju.

"Eliminišemo potrebu ekspedovanja punomoćja fizičkim putem, i insistiramo na pohranjivanju ovlašćenja u registar koji će svima biti otvoren za pristup. Konkretan registar se može očekivati u drugom kvartalu 2021. godine", naglasila je Popović.

Sve te novine, kako je napomenula, pratiće izmene Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020), koji treba da ozakoni ideje u pogledu elektronske komunikacije i uvida u elektronski spis.

Rad na izmenama trebalo bi da se okonča u prvoj polovini sledeće godine.

Popović je posebno istakla da Ministarstvo pravde u saradnji sa kompanijom Microsoft, prvo u regionu sprovodi projekat na temu veštačke inteligencije i mašinskog učenja u izradi presuda za prekršaje propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon).

Cilj tog projekta je da se sudijama prekršajnih sudova ponudi predlog kaznenih mera koji odgovara konkretnom prekršajnom delu, odnosno, da im se omogući koristan alat pri izradi presuda što bi rezultiralo povećanjem efikasnosti sudova, rekla je ministarka.

Ona smatra da bi na taj način, usled smanjenja vremena za obavljanje administrativnih aktivnosti, sudije bile u mogućnosti da izrade veći broj presuda i da više vremena posvete onom delu postupka u kojima njihovo znanje i iskustvo donose najveću vrednost.

Popović je podsetila da je Ministarstvo pravde u okviru digitalizacije pravosuđa već uvelo niz novina, poput eAukcije, elektronske oglasne table, kao i inoviranog portala sudske prakse.

"U cilju automatizacije procesa razrezivanja taksi i skraćenja vremena koje je potrebno sudijama i sudskom osoblju, Ministarstvo pravde je unapredilo postojeći sistem za upravljanje predmetima u sudovima opšte nadležnosti i uspostavilo Centralni sistem za sudske takse", napomenula je Popović.

To, kako je ukazala, za stranke u praksi znači da će dobijati elektronski generisane i odštampane naloge za plaćanje taksi sa podacima o broju računa i jedinstvenim pozivom na broj.

Ministarstvo je u toku 2020. godine samostalno pristupilo daljem razvoju ovog sistema i za privredne sudove, pa se od novembra 2020. godine u tim sudovima automatski rasknjižava uplaćena taksa, ukazala je Popović i dodala da je u toku je nastavak ovog projekta koji za cilj ima omogućavanja online plaćanja sudskih taksi putem Portala pravosuđa, aplikacije eSud, ali i putem POS terminala na šalterima privrednih sudova.

"Sve navedeno očekujte tokom prvog kvartala 2021. godine", naglasila je ministarka.

Po pitanju svih navedenih novina u cilju podizanja efikasnosti pravosuđa, Popović je istakla da su Srbiji uzor zemlje koje su, prema rangiranju Komisije Saveta Evrope za efikasnost pravosuđa, visoko pozicionirane na planu ikateizacije.

"Svakako će postojati efekti za vreme mandata ove Vlade. Moj cilj je da, ne razmišljajući o vremenskim ograničenjima, obezbedim potpuni kontinuitet i nesmetani tok IKT procesa", zaključila je Popović.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 09.12.2020.
Naslov: Redakcija