Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Neophodne dopune Zakona koje bi na adekvatan način obuhvatile prava svih radnika u fleksibilnim oblicima rada, te redefinisale i garantovale njihovo pravo na organizovanje


Evropska konfederacija sindikata (EKS) je najavila da će, nakon konsultacija sa Savezom samostalnih sindikata Srbije (SSSS), uputiti podršku Udruženju radnika na internetu, kako bi svima u Srbiji koji rade na digitalnim platformama bio regulisan radno pravni status i omogućeno da žive od svog rada i budu pravedno oporezovani.

Naime, to udruženje je uputilo dopis najvećoj sindikalnoj organizaciji u Evropi, tražeći pomoć u vezi sa problemom u kome se našla čitava zajednica radnika na internetu u Srbiji nakon što je država najavila nameru da naplati porez na njihov dohodak.

EKS je, u saradnji sa SSSS, kao svojom članicom iz Srbije, najavio da će se i ta krovna organizacija, koja predstavlja 60 miliona članova, pridružiti zalaganju za iznalaženje dugoročnog rešenja poreskog statusa i pravednog oporezivanja radnika na internetu koje ne bi ugrozilo njihov rad i opstanak.

Savez je prethodno pružio punu podršku Udruženju radnika na internetu, najavivši da će od nadležnih organa zatražiti da reguliše njihov položaj i time im omogući da "izađu iz sive ekonomije", čime bi naša država, istovremeno, doprinela da Srbija postane povoljno i podsticajno radno okruženje, kako za domaće, tako i strane frilensere.

U dopisu koje je uputio EKS, Savez je naveo da već duže vreme, kroz brojne inicijative, seminare i konferencije, ukazuje na potrebu da se zaštite radna i socijalna prava radnika u novim oblicima rada, kao i njihovo pravo da budu organizovani.

Savez je, takođe, bio uključen u projekat u okviru kojeg su predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca, ministarstava, institucija i organizacija civilnog društva zajednički razmatrali pitanje digitalizacije i posledica na tržište rada kako bi se pronašla rešenja od zajedničkog interesa. Prikupljene su i informacije o efektima digitalizacije u tradicionalnim sektorima na promene na tržištu rada i na povećanje fleksibilnih oblika rada, naročito na internetu. Zajednički je ocenjeno da su neophodne dopune Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) koje bi na adekvatan način obuhvatile prava svih radnika u fleksibilnim oblicima rada, te redefinisale i garantovale njihovo pravo na organizovanje. Najavljeno je da će postojeći Zakon o radu sledeće godine pretrpeti izvesne promene i SSSS će se snažno zalagati da jedna od promena bude regulisanje radno pravnog statusa radnika na digitalnim platformama, kako bi time dobili sva prava koja im pripadaju.

"Naša podrška Udruženju radnika na internetu se ne dovodi u pitanje i mi ćemo se ubuduće maksimalno angažovati da ti radnici budu i sindikalno organizovani", navodi se u pismu upućenom EKS.

Izvor: Vebsajt Saveza samostalnih sindikata Srbije, 10.12.2020.
Naslov: Redakcija