Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA: Od 1. januara 2021. godine smanjuje se sadržaj sumpora u lož uljima na najviše jedan odsto


Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije usvojilo je novi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla ("Sl. glasnik RS", br. 150/2020 - dalje: Pravilnik), koji predviđa smanjenje sadržaja sumpora u lož uljima sa maksimalnih tri na najviše jedan odsto od 1. januara 2021. godine.

"Usvajanjem ovog Pravilnika, za koji je bila obaveza da se donese još pre dve godine, Srbija se u potpunosti usaglasila sa međunarodno preuzetim obavezama implementacije Direktive o sadržaju sumpora u određenim tečnim gorivima", dodaje se u saopštenju.

U Ministarstvu ocenjuju da će smanjenje sadržaja sumpora doprineti manjim emisijama sumpor-dioksida iz ložišta koja koriste tu vrstu pogonskog goriva gorivo, kao što su elektroprivreda, toplane i industrija, što je posebno značajno u periodu grejne sezone kada se upotreba lož ulja povećava goriva.

Novim Pravilnikom smanjen je i sadržaj sumpora u gorivu za radne mašine i traktore.

"Ovim usaglašavanjima, kao i uvedenim monitoringom kvaliteta derivata nafte na tržištu Srbije, omogućeno je korišćenje goriva naftnog porekla najvišeg kvaliteta, koje doprinosi smanjenju zagađenja vazduha ne samo iz sektora saobraćaja, već i industrije, građevinarstva i poljoprivrede", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Politika, 12.12.2020.
Naslov: Redakcija