Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA: Pravosnažnom presudom odbijena tužba za poništaj Statuta


Rešenjem Apelacionog suda u Beogradu Gž.6630/20 od 29.10.2002.godine odbačena je kao nedozvoljena žalba tužene izjavljena dana 21.08.2020.godine i potvrđena presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu P.14998/18 od 13.03.2020.godine, kojom je odbijen tužbeni zahtev tužilaca Nebojše Avlijaša, Marka Nicovića i Vladimira Šoškića protiv tužene Advokatske komore Beograda, kojim su tužioci tražili da se poništi Statut AK Beograda broj 2149/18 od 12.05.2018.godine objavljen u "Službenom listu Grada Beograda" br.37/18 od 22.05.2020.godine.

U odluci Prvog osnovnog suda u Beogradu se navodi "Među parničnim strankama je sporno da li je Statut AK Beograda donet na sednici Skupštine AKB dana 12.05.2018.godine objavljen u "Službenom listu Grada Beograda" br.37/18 od 22.05.2020.godine, koji je stupi na snagu 30.05.2018.godine – donet od strane neovlašćenog lica kako tvrde tužioci i kako tvrdi tužena zastupana od strane Vladimira M. Gajića – predsednika AK Beograda (priznao tužbeni zahtev u celosti) ili od strane legitimnih lica kako tvrdi tužena, zastupana od strane Jugoslava Tintora – predsednika Komore"

"S obzirom na pravnosnažnu presudu Višeg suda u Beogradu P1.115/2017 od 13.06.2018.godine, a shodno kojoj proizilazi da su na Izbornoj skupštini održanoj dana 13.05.2017.godine svi organi AK Beograda izabrani na zakonit način, to je po nalaženju suda i sednica Skupštine AK Beograda na kojoj je usvojen sporni Statut AK Beograda zakazana od strane ovlašćenog lica. S obzirom na predmet ovog tužbenog zahteva kojim se traži poništaj Statuta AK Beograda broj 2149/18 od 12.05.2018.godine "Službeni listu Grada Beograda" br.37/18 od 22.05.2020.godine., te okolnost da je pravnosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu P1.115/2017 od 13.06.2018.godine utvrđeno da su svi organi AK Beograda zakonito i legitimno izabrani na skupštini te Komore održanoj dana 13.05.2017.godine, da je tužena AK Beograda na sednici Skupštine održane dana 12.05.2018.godine usvojila novi Statut koji je predmet ovog spora to je tužbeni zahtev tužilaca neosnovan, te je odlučio kao u stavu prvom izreke presude. U skladu sa odredbom čl.148.st.1.Statuta Upravni odbor tužene je dana 06.09.2018.godine doneo odluku o sazivanju izborne skupštine AK Beograda za 04.11.2018.godine a na kojoj je ponovo izabran Jugoslav Tintor za predsednika Komore"

U odluci Apelacionog suda navodi se "Imajući uvidu da je presudom Višeg suda u Beogradu P1.115/17 od 13.06.2018.godine koja je potvrđena presudom Apelacionog suda u Beogradu Gž.10189/18 od 23.05.2019.godine odbijen tužbeni zahtev kojim je traženo da se ponište sve izvorne radnje preduzete u vezi izbora u AK Beograda održanih 13.05.2017.godine na kojima je advokat Jugoslav Tintor izabran za predsednika AK Beograda, sledi da je u vreme donošenja žalbene presude dana 13.03.2020.godine legitimni predsednik tužene bio advokat Jugoslav Tintor. To znači da prava i interese tužene u ovoj pravnoj stvari zastupa advokat Jugoslav Tintor odn. advokat kog predsednik AKB ovlasti. Stoga je prema oceni ovog suda kao drugostepenog, žalba koja je izjavljena u ime AK Beograda od strane Vladimira Gajića koji se prilikom izjavljivanja žalbe legitimisao kao predsednik iste, izjavljena od strane neovlašćenog lica, zbog čega je odbačena kao nedozvoljena".

Time je pravosnažnom sudskom presudom stavljena tačka na pitanje legaliteta Statuta AKB.

U prilogu se možete upoznati sa prvostepenom i drugostepenom odlukom suda u ovom sporu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt AK Beograda, 11.12.2020.
Naslov: Redakcija