Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS NEĆE OMOGUĆITI AGENCIJAMA ZA POTRAŽIVANJE DUGOVA DA PREUZIMAJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA


Pritisak fondova, agencija i firmi za potraživanje dugova, da im Narodna banka Srbije omogući otkup loših kredita građana, sve je veći, i došao je dotle da jedna firma iz Nemačke namerava da kupi banku. Time bi mogla da otkupljuje zajmove koje stanovništvo ne može da vrati od ostalih banaka, ali i dalje ne bi imala pravo da naplatu obavi prisilno, odnosno oduzimanjem imovine, kao što to čini sa pozajmicama preduzeća.

- Zasada možemo da prodamo samo nenaplativa potraživanja preduzeća, i to smo jednim delom i učinili, ali kada su građani u pitanju, to sami rešavamo, jer još nema zakona koji bi nam omogućio da njihove loše kredite prodamo agenciji za naplatu - kažu u jednoj stranoj banci. - Dugovi koje stanovništvo ne vraća nisu veliki, ali opet i za njih moramo da izdvajamo rezervisanja, što nam je trošak. Jedan deo smo i otpisali. Kada bi se pojavila banka kojoj bismo mogli da prodamo takva potraživanja, značilo bi nam, jer bismo smanjili svoje troškove. Za to bismo dobili od 10 do 30 odsto od kredita koje bismo ustupili.

Narodna banka Srbije ne namerava da omogući fondovima, firmama i agencija za potraživanje dugova da počnu sa preuzimanjem potraživanja građana, jer se za to nisu stekli uslovi. Građani nisu u stanju da otplaćuju 11 odsto obaveza prema bankama, ili nešto više od 73 milijarde dinara, i dugovi polako opadaju. Stanovništvo ne može redovno da otplaćuje mahom gotovinske i stambene kredite.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Moravčević, 19.12.2016.
Naslov: Redakcija