Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Predviđeno razrešenje direktora ukoliko koriste resurse preduzeća, na čijem su čelu, u svrhu promocije političkih stranaka. Posebno istaknuta zabrana korišćenja službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade


Direktori javnih preduzeća u Srbiji biće razrešeni dužnosti pre isteka mandata ukoliko se dokaže da su koristili resurse preduzeća na čijem su čelu, a u svrhu promocije političkih stranaka.

U skupštinsku proceduru ušao je Predlog zakona o dopunama zakona o javnim preduzećima, a njime se uvode i dodatni razlozi za razrešenje direktora pored već postojećih.

Kako piše u dopuni zakona novine se odnose na korišćenje resursa javnog preduzeća za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, a posebno je istaknuta zabrana korišćenja službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade.

Takođe, zabranjuje se obavljanje bilo kakvih aktivnosti vezanih za promociju političkih stranaka, kao i za izbornu kampanju u radno vreme, i vršenje pritiska na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću, a u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima.

Direktor će, kako piše, biti razrešen dužnosti i ako mu je bilo poznato da zaposleni ili angažovani po drugom osnovu u javnom preduzeću koristi resurse tog preduzeća za promociju političkih stranaka ili vrši pritisak na druge zaposlene u vezi sa podrškom strankama ili kandidatima na izborima, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči.

Predlogom zakona dopunjene su i kaznene odredbe za prekršaj odgovornog lica u javnom preduzeću.

Predviđena je i kazna za direktore, od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko se utvrdi da koristi ili mu je bilo poznato da se imovine preduzeća upotrebljavala u političke svrhe.

U konačnom izveštaju misije OEBS-a i KDILjP-a (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava) iz 2017. godine o proceni sprovođenja izbora, u tački koja se tiče Finansiranje izborne kampanje, rečeno je da se odredbe o finansiranju stranaka i izborne kampanje moraju dodatno poboljšati u skladu s ranijim preporukama, a u cilju uvođenja strožih propisa i veće transparentnosti.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.11.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija