Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU


Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević izjavila je da Vlada i resorno ministarstvo rade na uspostavljanju pravnog okvira za sektor socijalnog preduzetništva.

Kisić Tepavčević je, na društvenom dijalogu “Koncept socijalnog preduzetništva i primeri dobre prakse u Republici Srbiji”, istakla da taj pravni okvir treba da pruži odgovore na izazove sa kojima se suočavaju postojeća socijalna preduzeća i da obezbedi pravne temelje za podršku daljem razvoju ovog veoma značajnog sektora.

Blizu smo da imamo tekst nacrta zakona koji će biti stimulativan za razvoj socijalnog preduzetništva i za koji se nadamo da će za krajnji rezultat imati pozitivan uticaj na društveno najosetljivije i najranjivije grupe, naglasila je ona.

Ministarka je navela da proces izrade ovog zakona traje više od decenije i da pretpostavlja da do njegove realizacije nije došlo jer nije bilo konstruktivnog društvenog dijaloga.

Prema njenim rečima, ove godine je formirana nova radna grupa, u čiji su rad uključeni predstavnici nadležnih ministarstava i drugih državnih organa, kao i veliki broj predstavnika nevladinog sektora, radi utvrđivanja osnova i koncepta budućeg zakona.

Radna grupa je do sada održala pet sastanaka na izradi nacrta tog zakona. Trudili smo se da prilikom izbora sastava radne grupe i tokom samog koncepta sastavljanja nacrta zakona sagledamo sve aspekte, da čujemo sva mišljenja i uspostavimo produktivan društveni dijalog unutar tog tela, navela je ona.

Kisić Tepavčević je iskazala zahvalnost Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, koje je uz podršku Nemačke organizacije za saradnju i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, organizovalo društveni dijalog na ovu značajnu temu, navodeći da je to odlična prilika da se čuju i druga mišljenja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 18.10.2021.
Naslov: Redakcija