Zastava Bosne i Hercegovine

KOVID PROPUSNICE: Poverenik upozorava da bi se kovid-sertifikati mogli koristiti kao uslov za odlazak u bioskop, pozorište, na koncert, izložbu ili utakmicu, ali nikako za odlazak u školu ili na posao


Najavljene kovid-propusnice mogle bi da se koriste kao uslov za odlazak u bioskop, pozorište, na koncert, izložbu ili utakmicu, ali nikako za odlazak u školu ili na posao, kao u Italiji. To je drastično rešenje i suprotno našem Ustavu, kaže Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Krizni štab trebalo bi ove nedelje da odlučuje o ovim propusnicama, a Marinović navodi moguće opcije. Prema njegovim rečima, jedna od varijanti je da one sadrže samo bar-kod, ali je, smatra, ta solucija malo verovatna. Naime, bilo bi komplikovano nabavljati čitače bar-kodova za sve institucije koje bi mogle da traže propusnice.

- Mogle bi da sadrže i osnovne lične podatke (ime, prezime, JMBG) i fotografiju korisnika, koja bi olakšala identifikaciju i sprečila da se propusnica falsifikuje ili je koristi drugo lice, ali u tom slučaju građani bi morali dobrovoljno da je vade i na šalteru se fotografišu, kao kad vade "bus plus". Nikako ne bi smela da se koristi fotografija iz ranijih baza podataka, recimo za vađenje lične karte - kaže Marinović.

Treća opcija je da propusnica ne sadrži fotografiju i da podaci budu iskorišćeni iz postojeće baze vakcinisanih ili testiranih, ali u tom slučaju bi, pored propusnice, osoba morala da pokaže kovid redarima neki lični dokument sa fotografijom, kojim bi potvrdila da je to baš njena propusnica (ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu). Poverenik, međutim, ističe da kovid redari mogu samo izvršiti uvid, a nikako nositi lični dokument negde na proveru, zbog potencijalne zloupotrebe ličnih podataka.

Takođe, konstatuje da bi trebalo dobro urediti propise da se precizno zna ko rukuje prikupljenim podacima i ko ima pristup toj novoj bazi, kao i koliko se dugo čuvaju podaci. Upozorava i na opasnost da će vrlo teško biti organizovati proveru verodostojnosti svih kovid-propusnica kada su u pitanju sportske manifestacije, kojima prisustvuje više hiljada ljudi.

Marinović dodaje i da ne bi bilo loše uredbom dati ovlašćenje kovid redarima da mogu da proveravaju propusnice, ali primećuje da to nije nužno. Primer za to je Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009, 104/2013 - dr. zakon i 87/2018), po kom je moguće da blagajnik traži lična dokumenta ljudi koji kupuju karte za visokorizične utakmice. Ako mogu blagajnici, zašto ne bi mogli kovid redari.

Neke evropske zemlje ozvaničile su kovid-propusnice bez fotografije. Redar mora da pusti osobu sa propusnicom na događaj, a ukoliko inspekcija kontrolom utvrdi da je u pitanju falsifikat, osoba odgovara i zbog falsifikata. Ukoliko, pak, redar pusti na događaj osobu bez propusnice, odgovoran je on - kaže Marinović.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 19.10.2021.
Naslov: Redakcija