Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PROPISI I PRAKSA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I PRIPREME ZA PLANIRANJE NABAVKI ZA 2022. GODINU": 20. oktobar 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 20. oktobra 2021. godine vebinar sa temom "Propisi i praksa u postupcima javnih nabavki i pripreme za planiranje nabavki za 2022. godinu".

Na vebinaru su prezentovana rešenja najčešćih pitanja u praksi planiranja, oblikovanja i sprovođenja postupaka (javnih) nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019, važećim podzakonskim aktima i stavovima nadležnih organa.

Vebinar je bio organizovan kao praktično, interaktivno predavanje, uz mogućnost postavljanja konkretnih pitanja polaznika prilikom prijavljivanja, kao i neposredno za vreme trajanja predavanja.

Predavanje je u pojedinim delovima kombinovano sa uporednim - praktičnim prikazima rada na novom Portalu javnih nabavki, uz objašnjenja najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca i ponuđača u postupku javne nabavke.

Predavači na vebinaru su bili:

• Dragana Đinđić, odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

PRIPREMNE RADNJE ZA PLANIRANJE JAVNIH I IZUZETIH NABAVKI ZA NAREDNU GODINU

• Iskazivanje potreba i procena potrebnih finansijskih sredstava,

• Oblikovanje nabavki - definisanje predmeta, procenjena vrednost i partije,

• Najčešće nedoumice naručilaca i preporuke nadležnih organa,

• Odgovori iz prakse u vezi sa objavljivanjem planova nabavki;

IZMENE UGOVORA O JAVNIM I IZUZETIM NABAVKAMA

• Zakonske mogućnosti i ograničenja za naručioce - pronalaženje osnova u ZJN,

• Dodatna dobra, usluge ili radovi i povećanje obima nabavke,

• Nepredviđene okolnosti i promena ugovorne strane,

• (Ne)obaveznost izveštavanja o izmenama na Portalu javnih nabavki;

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA SA PRIMERIMA ODLUKA REPUBLIČKE KOMISIJE

• Aktivna legitimacija podnosioca zahteva,

• Najčešće osporavane radnje naručilaca u postojećoj praksi RK.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 20.10.2021.
Naslov: Redakcija