Zastava Bosne i Hercegovine

DONACIJE HRANE OSLOBODITI PDV-A


Koalicija za dobročinstvo i Forum za odgovorno poslovanje objavili su nalaze analize troškova i koristi ukidanja PDV-a na doniranu hranu u Srbiji. Prema podacima iz 2018. godine, gotovo pola miliona u Srbiji nije moglo da zadovolji osnovne životne potrebe, što upućuje na urgentnu potrebu za uređenjem oblasti doniranja hrane.

Analiza je urađena kako bi se dale smernice i moguća rešenja kako bi donacije hrane od proizvođača i prodavaca brže stigle do onih kojima je hrana neophodna.

"Rezultati analize koju je Koalicija objavila, ukazuju da bi se, ukidanjem PDV-a, donacije hrane povećale za blizu 160 miliona dinara i ukupno bi iznosile gotovo 700 miliona dinara na godišnjem nivou, što bi moglo da obezbedi više od 1,2 miliona dodatnih obroka u narodnim kuhinjama godišnje. Takođe, rezultati analize ukazuju da 90% kompanija ističe da bi količina uništene ili bačene hrane bila mnogo manja kada bi se napravila razlika u korišćenju hrane sa oznakom "upotrebljivo do" i "najbolje upotrebiti do", istakla je Milica Mišković iz Foruma za odgovorno poslovanje.

PDV se ne plaća na donacije hrane u 20 zemalja članica Evropske unije. U okviru Agende Ujedinjenih nacija do 2030. godine, na čije se sprovođenje obavezala i Republika Srbija, predviđeno je da se do 2030. godine prepolovi količina bačene hrane. Evropska unija je 2017. godine donela Smernice o doniranju hrane kako bi se i pojedinačne zemlje članice aktivno uključile u uređenje ove oblasti.

Jasno je da je sprečavanje bacanja hrane zadatak svih nas, građana, kompanija i države, a posebno danas kada se obeležava Svetski dan hrane. Koalicija za dobročinstvo poziva građane da smanje količinu hrane koju bacaju, kompanije da povećaju donacije hrane, a državu da nastavi sa unapređenjem zakonskog okvira za doniranje hrane, pre svega kroz isticanje razlike u oznakama za rokove upotrebe hrane i izmene propisa vezanih za PDV.

Analize troškova i koristi ukidanja PDV-a na doniranu hranu u Srbiji sprovedena je u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Catalyst Balkans, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.10.2020.
Naslov: Redakcija