Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Ni posle osam godina rokovi plaćanja još nisu ušli u zakonske okvire


Rokovi plaćanja u Srbiji i dalje opterećuju poslovanje privrede. Prema pojedinim istraživanjima, firme na novac čekaju u proseku 140 dana.

Među dužnicima nisu samo druge kompanije, već i država. U ovom trenutku, prema podacima iz zvaničnog registra, institucije na različitim državnim nivoima duguju 32,3 milijarde dinara. Ubedljivo najveći teret, 32,2 milijarde, ide na račun republičkih direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. "Na dušu" indirektnih, a to su škole, zdravstveni centri, tužilaštva, domovi učenika, apoteke, razni fondovi, ide nepunih 26,3 milijarde dinara

Činjenica da su se našli u registru znači da su se ogrešili o Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019). A on, još od 2012. godine, pokušava da uvede red u plaćanju.

Posle poslednjih izmena, javni sektor, između sebe, nabavke treba da plati u roku od 60 dana. Kada privatni sektor fakturiše obaveze javnom - rok je 45 dana.

- Naplata potraživanja je boljka srpske ekonomije - smatra Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. - Ti rokovi su se zbog pandemije još produžili, pre nje su bili oko 140 dana. Velika je kriza u plaćanju. Sada kasni naplata i iz zemalja EU. Ranije su oni podmirivali obaveze u roku od 30 do 60 dana. Sada se to prolongiralo na 90 do 110 dana. Sve se usporilo. I protok robe i implementacija nekih projekta. To je pritisak na naše kompanije, tako da su i one produžile svoje rokove prema dobavljačima.

Direktni republički budžetski korisnici u ovom momentu duguju 5,95 milijardi dinara. Najveći iznos u kašnjenju ima Ministarstvo zdravlja, oko 805 miliona dinara. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima nije na vreme izmirila oko 760 miliona dinara.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kasni sa otplatom oko 250 miliona dinara, dok Republički geodetski zavod nije u roku isplatio 237 miliona dinara vrednih narudžbina.

Ministarstvo građevine se duži za oko 107 miliona dinara. Od Ministarstva poljoprivrede, koje duguje oko 75 miliona dinara, čuli smo i objašnjenje šta je razlog u njihovom slučaju.

- Reč je o računima koji se redovno isplaćuju, ali je zbog vanredne situacije sa virusom korona, došlo do prekoračenja rokova za isplate - kažu u Ministarstvu poljoprivrede. - U svakom slučaju će sve obaveze biti isplaćene i regulisane u narednom periodu.

Podaci iz registra pokazuju da su sada lokalne institucije znatno ažurnije u plaćanju. Trenutno se duže za neplaćenih oko 102 miliona vrednih obaveza. Vojvodina je prekoračila rok za 47.491 dinar naručene robe ili usluga.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Su. - S. B., 19.10.2020.
Naslov: Redakcija