Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENJEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA KIPROM


Od 1. novembra 2020. godine (u odnosu na poreze koji nisu porezi po odbitku) u Republici Srbiji i u Republici Kipar, primenjuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 2/86 - dalje: Ugovor) izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018).

U odnosu na poreze po odbitku, Ugovor se (i u Republici Srbiji i u Republici Kipar) primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Izmenjeni tekst Ugovora (koji je pripremio nadležni organ Republike Srbije) biće blagovremeno objavljen na sajtu Ministarstva finansija (u rubrici: "Propisi - ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja").

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 20.10.2020.