Zastava Bosne i Hercegovine

UPRAVLJANJE IMOVINOM U JAVNOJ SVOJINI: Paragraf organizuje vebinar 20. novembra 2020. godine


31.12.2020. godine ističe rok za podnošenje zahteva za upis javne svojine jedinica lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društva kapitala, čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i jedinice lokalne samouprave.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizuje vebinar "Upravljanje imovinom u javnoj svojini", 20. novembra 2020. godine.

Najaktuelnija tema vebinara je postupak upisa predmetne imovine i ukazivanje na posledice koje mogu nastati ukoliko zahtev za upis ne bude podnet do naznačenog datuma.

Takođe, predmet vebinara su i brojne nedoumice i problemi u praksi koji se odnose na upravljanje imovinom u javnoj svojini, prava i obaveze korisnika i imalaca prava korišćenja, evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini, pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup imovine koja je u javnoj svojini, građevinsko zemljište i ozakonjenje objekata u javnoj svojini.

Teme vebinara:

 • Propisi od značaja za upravljanje imovinom u javnoj svojini
 • Nosioci prava javne svojine, imaoci prava korišćenja i korisnici stvari u javnoj svojini
 • Pribavljanje, otuđenje i davanje u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini
 • Odnos javnih preduzeća i njihovih osnivača
 • Ustanove kao imaoci prava korišćenja
 • Upis javne svojine u katastar
 • Evidencija nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini
 • Građevinsko zemljište u javnoj svojini
 • Ozakonjenje objekata u javnoj svojini
 • Problemi u praksi i najčešće greške - kroz primere

Predavači:

 • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"
 • Bojana Jakšić Kovačević - viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Učesnici vebinara imaće priliku da se upoznaju i dobiju konkretna uputstva u vezi sa upravljanjem imovinom u javnoj svojini, pravima i obavezama korisnika i imalaca prava korišćenja, postupkom upisa javne svojine u katastar, postupkom pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari u javnoj svojini, načinom vođenja evidencije o nepokretnostima u javnoj svojini, postupkom ozakonjenja objekata u javnoj svojini, kao i sa tumačenjem spornih zakonskih odredaba.

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, javnim agencijama, javnim preduzećima i društvima kapitala, državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama AP Vojvodina.

Detaljne informacije o vebinaru (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Upravljanje imovinom u javnoj svojini".

Izvor: Redakcija, 20.10.2020.