Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA: Narodna banka Srbije očekuje da banke iskoriste mogućnost lakšeg odobravanja kredita


Banke se obraćaju Narodnoj banci Srbije sa pitanjima u vezi sa primenom odluke koja omogućava građanima olakšan pristup kreditima, rečeno je u centralnoj banci, gde očekuju da će banke uvrstiti te kredite u svoju ponudu ukoliko to već nisu učinile.

Predlog da se krediti male vrednosti mogu dobiti bez potvrde o visini primanja predstavlja inicijativu Udruženja banaka Srbije iz juna ove godine, koju je NBS prihvatila i uvrstila u paket mera podrške u vanrednim okolnostima, kažu u NBS.

Inače, centralna banka je krajem avgusta usvojila Odluku o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020), kojom su za građane stvoreni uslovi za olakšan pristup finansijskim sredstvima i tom odlukom je, između ostalog, privremeno olakšana procedura za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima, gotovinskim i potrošačkim, do određenog iznosa.

Uvedeno je regulatorno rešenje koje banci omogućava da fizičkom licu, koje ne prima zaradu, odnosno penziju preko računa u toj banci, odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara.

S rokom dospeća do dve godine i to tako da kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika o tome, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Odluka je uvedena u okviru seta mera koje imaju za cilj podsticanje budućeg privrednog rasta i sprečavanje potencijalnih negativnih efekata pandemije virusa korona na stanovništvo i privredu, uz očuvanje finansijske stabilnosti.

Udruženje banaka dalo je tada inicijativu da se razmotri mogućnost relaksacije potrebne dokumentacije u smislu dostavljanja izjave korisnika o ostvarenim prihodima u poslednja tri meseca za kredite sa malim iznosima.

Imajući to u vidu, očekujemo da će banke iskoristiti tu mogućnost i uskoro u svoju ponudu uvrstiti i ovakve kredite, kažu u NBS.

U odluci NBS se navodi da se proizvodi ove vrste mogu odobravati samo do kraja 2021. godine.

Dakle, ovo rešenje za sada nije trajno već olakšica koja treba klijentima da omogući da tokom vanrednih okolnosti ne idu u banku, odnosno dodatno u prostorije poslodavca umanjujući mogućnost fizičkog kontakta na najmanju moguću meru.

NBS objašnjava da je u kontekstu trenutne zdravstvene situacije cilj navedenog predloga bio da se putem, pre svega, digitalnih kanala komunikacije ili maloprodajnih objekata omogući, privremeno, do kraja 2021. godine, odobravanje kredita manjih vrednosti sa kraćim rokovima dospeća kako bi se kreditne procedure u navedenim slučajevima učinile bržim i efikasnijim.

Takođe, bez odlazaka klijenta kod poslodavca radi overavanja potvrde o zaradi ili u banku radi pribavljanja izvoda iz evidencije banke o uplati zarade.

Propisima je definisano da banka ovu mogućnost može ponuditi samo ukoliko je dokazala iz istorijskih podataka za prethodnih nekoliko godina da krediti male vrednosti nose malu i prihvatljivu stopu kašnjenja.

Na taj način je u potpunosti pokriveno sve što je značajno sa aspekta upravljanja kreditnim rizikom tako da formulacija da se radi "kredit na časnu reč" nije opravdana, napominju u NBS.

Takođe, dodaju da su pri formulisanju regulatornog rešenja vodili računa i o rizičnosti samih plasmana i propisali obavezu da banke analiziraju rizičnost navedenih plasmana pre njihovog uvršćivanja u ponudu.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.09.2020.
Naslov: Redakcija