Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Pojedini proizvođači nameštaja za dostavu robe, osim usluge isporuke, dodatno naplaćuju i unos proizvoda po spratu, što je suprotno Zakonu


Trgovci pronalaze sve kreativnije načine da dodatno uzmu novac od kupaca, ali, iako krše propise, ne snose nikakve sankcije.

Potrošači koji žive na višim spratovima, neka se pripreme na paprenu cenu za isporučivanje kupljenog proizvoda. Pojedini proizvođači nameštaja za dostavu robe, osim usluge isporuke, dodatno naplaćuju i unos proizvoda po spratu, što je suprotno Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon).

Tako je kupac iz Beograda, osim 2.500 dinara, koliko je platio za isporuku robe u prvoj gradskoj zoni, morao da namiri i trošak od 200 dinara po spratu, što ga je za devet spratova koštalo 1.800 dinara. Više kupaca žalilo se Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije na istu kompaniju. Ovakvo dodatno naplaćivanje ni u jednom slučaju nije opravdano, a naročito u zgradama sa liftom. Međutim, to nije uticalo na odluku prodavca da naplati ovu uslugu.

Šef pravnog tima NOPS-a Mladen Alfirović kaže da je problem što ne postoje sankcije za trgovce koji se ovako ponašaju i ne poštuju propise.

- Ukoliko je sa potrošačem dogovoreno plaćanje isporuke robe, onda ta cena važi bez obzira na to gde on živi, na spratu ili u podrumu, jer je to već ukalkulisano - objašnjava Alfirović. - Ne može zbog svakog izuzetka da se smišlja novi cenovnik i dodatno naplaćuje svaka prepreka na putu do stana.

On ističe da je ovakvo ponašanje neetično i u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača. Trgovci bi, kako navodi, trebalo da se bore za kupce, da snižavaju troškove, a ne da izmišljaju dodatne načine da od njih uzmu novac.

- Osim što nije u skladu sa opštim načelima poslovne etike, predstavlja i kršenje odredbe Zakona o zaštiti potrošača, u kojoj se navodi da se "neće smatrati da je izvršena uredna isporuka robe na adresu koju odredi potrošač, ostavljanjem robe ispred vrata kuće ili stana potrošača ili nekog drugog mesta" - ističe Alfirović.

Prodavac, u ovom slučaju, pod redovnom isporukom, za koju je naplatio 2.500 dinara, smatra dostavu robe ispred zgrade kupca, što je suprotno ovom propisu, dok se za donošenje do vrata stana mora doplatiti još po 200 dinara po spratu.

Šef pravnog tima NOPS Mladen Alfirović smatra da bi zakonodavac trebalo detaljnije da reguliše ovu oblast, jer za ovakvo kršenje odredbe Zakona o zaštiti potrošača nije predviđena sankcija za trgovca.

- Nejasno je da li prodavac tako postupa svesno sa ciljem da stekne dodatnu zaradu ili podizanjem cene želi da odvrati potrošače koji žive na višim spratovima da koriste ovu uslugu - kaže Alfirović. - Ili, samo ne poznaje Zakon sa kojim bi morao da bude upoznat.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. Talijan, 16.09.2020.
Naslov: Redakcija