Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: 28. septembra 2020. godine razgovor sa kandidatima koji su podneli prijave za više sudove


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Višem sudu u Novom Sadu, Višem sudu u Kragujevcu, Višem sudu u Novom Pazaru, Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, Višem sudu u Užicu i Višem sudu u Somboru, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 21/2020 od 6. marta 2020. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama, da će se razgovor sa kandidatima održati dana 28.09.2020. godine u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, Beograd, prema rasporedu u prilogu.

Napominjemo da kandidati koji prvi put polažu ispit za više sudove, a ne pristupe polaganju ispita koji je zakazan dana 24.09.2020. godine, ne treba da dolaze na zakazani razgovor.

Napominjemo da su svi kandidati koji dolaze na razgovor u obavezi da nose ličnu zaštitnu masku propisno postavljenu na lice.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 15.09.2020.
Naslov: Redakcija