Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O RADNOJ PRAKSI: Rasprava će trajati do 18. septembra 2023. godine


Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Odbor za privredu i finansije doneo je zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o radnoj praksi (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa u koju su imenovani predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva prosvete, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarije za dualno obrazovanje NOKS, Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost”, Konfederacije slobodnih sindikata, Privredne komora Srbije, NALED-a, Beogradske otvorene škole, Krovne organizacije mladih Srbije i eksperti na programu “Znanjem do posla-E2E”.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu do 18.09.2023. godine za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, privredne komore, stručnu javnost, predstavnike nevladinog sektora i druge zainteresovane učesnike.

Učesnici javne rasprave pozivaju se da u toku perioda trajanja javne rasprave dostavljaju predloge, sugestije, inicijative i komentare na imejl adresu: javna.rasprava@minrzs.gov.rs, pisanim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o radnoj praksi”, zaključno sa 18.09.2023. godine, kao i putem portala eKonsultacije.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će analizirati sve sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-konsultacije najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 17.08.2023.
Naslov: Redakcija