Zastava Bosne i Hercegovine

REZULTATI JUNSKE ANKETE O INFLACIONIM OČEKIVANJIMA


Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima junske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred u junu su se našla na ciljanih 3,0%, dok su očekivanja privrednika ostala na nivou iz maja od 2,0%.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona se kod finansijskog sektora, slično kratkoročnim, kreću oko centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 2,0%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 16.7.2021.
Naslov: Redakcija