Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Značajna ovlašćenja bi trebalo da vode povećanju prava, smatra poverenik


"Smatram da ima razloga za optimizam i da su novim Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja data veća ovlašćenja povereniku, upravo su NVO predložile da poverenik dobije maksimalna ovlašćenja, vršenje inspekcijskog nadzora", izjavio je za RTV Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

"Ako smo dobili značajna ovlašćenja to bi trebalo da vodi povećanju prava. Gledamo jedan isti tekst i razlike nisu toliko velike. U Radnoj grupi smo došli do zaključka da je odredba dovoljno dobra da bude normativni nalog vladi", rekao je Marinović.

On je naveo da uvođenjem novčane kazne u predlogu izmena, može da se obavesti inspekcija, da ona obavesti inspekcijski nadzor.

"Činjenica je da ograničenje davanja informacija od javnog značaja jeste u primeni, nema stepena tajnosti, vlada se poziva na formalne razloge da nemaju dovoljno alata, podzakonskih akata da sprovede, dalje ne možemo doći do informacije i to je to", istakao je poverenik.

Kako je naveo, organ vlasti koji ne postupi po rešenju poverenika biva kažnjen novčanom kaznom od 20 do 200 hiljada dinara, organ vlasti ima rok od 15 dana da da neki odgovor.

Poverenik će moći da izdaje prekršajni nalog na neodazivanje državnog organa o informacijama.

"Treba gledati iz dva ugla, kada stigne žalba, poverenik će izdati ili nalog i neposredno kazniti ili podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadređenom organu", rekao je Marinović.

On je naveo da je moguće da za jedno nepostupanje odgovorno lice bude dva puta prekršajno kažnjeno.

"Kada se iscrpe sva sredstva, poverenik nema mogućnost da natera organ vlasti da da informaciju. Povereniku je dato pravo uvida u sva dokumenta da bi uvideli da li ima osnova u pokretanju prekršajnog postupka", istakao je on.

Kako je naglasio, opšti je stav da je jači postupak pred poverenikom nego pred sudom, jer postupak pred poverenikom je mnogo brži.

"Nivo prava ne bi smeo da se suzi celim dokumentom, međutim ako se sužava samo jednim delom, i to u jednom članu, onda to nije sužavanje obima prava", izjavio je Marinović.

On je rekao da Javna preduzeća neće biti izuzeta od javne kontrole, da treba sačuvati životnu sredinu i informacije od javnog značaja moraju biti dostupne, informacije o javnom zdravlju moraju biti dostupne u roku od 48 sati.

"Zakonom će biti obuhvaćene i "ćerke" firme pa čak i pravna lica koja se pretežno ne finansiraju od strane organa vlasti, ali u određenim periodima dobijaju određena sredstva", rekao je poverenik.

Izvor: RTV, 17.06.2021.
Naslov: Redakcija