Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MIŠLJENJE MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE O PRIMENI ČLANA 33 ZAKONA O ZAKONJENJU OBJEKATA


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je u martu mesecu 2016. godine objavilo Mišljenje o primeni člana 33 Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon), u kome navodi sledeće:

1. Ovim mišljenjem preciziraju se odredbe sadržane u članu 33. Zakona, koje se odnose na način na koji nadležni organi utvrđuju taksu za ozakonjenje, čija visina zavisi od klase, površine i namene objekta, kao i načina korišćenja objekta.

2. Ovo mišljenje primenjuje se na nezakonito izgrađene objekte za koje je pokrenut postupak ozakonjenja u skladu sa Zakonom, čiji vlasnik ili član njegovog porodičnog domaćinstva je preduzetnik koji je registrovan u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje registracija i u kome se obavlja delatnost bliže određena u tački 4. ovog mišljenja.

3. Za nezakonito izgrađene objekte iz tačke 2. ovog mišljenja, korisne površine do 100 m2, utvrđuje se i naplaćuje taksa za ozakonjenje u iznosu od 5.000 dinara, u skladu sa članom 33. stav 4. Zakona, kao taksa za proizvodni objekat.

4. Odredba iz tačke 2. ovog mišljenja odnosi se na objekte u kojima se obavlja jedna od sledećih delatnosti: štopovanje tkanina, presvlačenje dugmadi, popravka kišobrana, popravka ortopedskih pomagala, popravka naliv-pera i patent-olovki, herihteri, drvomodelari, duboresci, popravka muzičkih instrumenata, plisiranje, oštrači, bačvari, jorgandžije, kolari, potkivači, vunovlačari, rukavičari, opančari, četkari, papudžije, domaća radinost, stari zanati, frizeri, časovničari, optičari, obućari, krojači, bravari, firmopisci, pečatoresci, uzgajivači cveća, proizvodnja loznovoćnih i drugih sadnica i kalemova, auto-mehaničari, auto-limari, auto-električari, vulkanizeri i slično, TV i elektro-mehaničari, precizni mehaničari, električari, vodoinstalateri, pranje i peglanje rublja, hemijsko čišćenje i bojenje, pedikirsko-manikirske i kozmetičarske usluge, fotografi, voskari, zlatari, kamenoresci, plastičari. metalostrugari, pekari, proizvođači testenina, poslastičari, uslužno rezanje građe, stolari, stakloresci, modni krojači i druge slične delatnosti.

5. Ovo mišljenje se ne primenjuje na objekte u kojima se pružaju intelektualne usluge, ugostiteljska i trgovačka delatnost.

Nadležni organi će, kada utvrde kumulatvno ispunjenje uslova navedenih u ovom mišljenju, u postupku ozakonjenja utvrditi taksu za ozakonjenje za proizvodni objekat i okončati postupak u skladu sa Zakonom.

Izvor: Redakcija, 20.06.2016.