Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Kragujevcu


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Privredni sud u Kragujevcu koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 31/21 od 31. marta 2021. godine, a koji imaju obavezu da polažu ispit za privredne sudove (spisak kandidata), na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, da će se ispit održati dana 1. juna 2021. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, u Beogradu (registracija kandidata počinje u 09:30 časova).

Razgovori sa kandidatima će se održati 7. juna 2021. godine u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42, u Beogradu (spisak kandidata).

Kandidati koji prvi put polažu ispit za privredne sudove, a ne pristupe na isti dana 1. juna 2021. godine, ne dolaze na razgovor.

Kandidati koji dolaze na ispit i razgovor su u obavezi da nose ličnu zaštitnu masku.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 18.05.2021.
Naslov: Redakcija