Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika člana Disciplinske komisije. Rok za prijavu do 12. jula 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 13. alineja 10. Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015) i člana 12. Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015), objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika člana Disciplinske komisije.

Pozivaju se sudije da podnesu prijavu za imenovanje za:

- Zamenika člana Disciplinske komisije

I

Za zamenika člana Disciplinske komisije može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje petnaest godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

II

Mandat zamenika člana Disciplinske komisije traje četiri godine.

Sudiji koji bude imenovan za zamenika člana Disciplinske komisije umanjuje se priliv predmeta u radu, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva.

III

Zainteresovane sudije koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu podneti prijavu uz koju je potrebno dostaviti podatke iz lične i radne biografije.

Rok za podnošenje prijava je počev od 13. maja 2021. godine do 12. jula 2021. godine na adresu: Visoki savet sudstva, Resavska 42, Beograd ili na e-mail: anacalovska@vss.sud.rs.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 18.05.2021.
Naslov: Redakcija