Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Oglas za izbor predsednika sudova. Rok za podnošenje prijava 28. maj 2021. godine


Visoki savet sudstva na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), oglašava izbor predsednika za: 

Naziv suda

I

  • Viši sud u Vranju

II

  1. Osnovni sud u Kruševcu
  2. Osnovni sud u Majdanpeku
  3. Osnovni sud u Novom Pazaru

III

  • Privredni sud u Čačku

IV

  • Prekršajni sud u Lazarevcu

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69. Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: "Oglas za izbor predsednika suda".

Tekst oglasa je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 48/21 od 13. maja 2021. godine.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 28. maj 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 17.05.2021.
Naslov: Redakcija