Zastava Bosne i Hercegovine

POČELA PRIMENA SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI SA UJEDINJENIM KRALJEVSTVOM


Privremena primena Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Republike Srbije i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske (the Partnership, Trade and Cooperation Agreement between the Republic of Serbia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sporazum RS sa UK), koji je potpisan 16. aprila 2021. godine, počela je 20. maja 2021. godine.

Stupanje na snagu i privremena primena Sporazuma RS sa UK su propisani članom 12. tog sporazuma. Obe strane su završile svoje interne nacionalne procedure za početak privremene primene od navedenog datuma.

Preferencijalne stope carine i kvote za primenu ovog sporazuma, sadržane su u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 50/2021), koja se takođe primenjuje od 20. maja 2021. godine.

Potrebne šifre za ostvarivanje preferencijalnog režima prilikom uvoza robe poreklom iz UK sadržane su u Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 49/2021), u Prilogu 8 "Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku", u delu XV. "Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima".

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 20.05.2021.