Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Nakon isteka porodiljskog odsustva pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta može koristiti i otac


Prošle godine pravo na odsustvo sa posla radi nege deteta iskoristilo je više od 370 očeva. To pravo garantovano je Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i tate mogu da ga koriste kad prođu tri meseca od rođenja bebe. Sve je više očeva koji donose odluku da preuzmu brigu o deci, ali je i mnogo neinformisanih i onih, koji zbog stereotipa, nisu spremni da zamene rodne uloge.

Najviše očeva na roditeljskom odsustvu prošle godine bilo je u Beogradu. Jedan od 127 je i Lunin tata Ivan. Da preuzme brigu o detetu bio je najbolji izbor zbog specifične poslovne situacije u kojoj je njegova supruga.

"Lunina majka je preduzetnica i ona nema taj luksuz kao što imaju zaposlene žene i ta je činjenica bila jedna od presudnih da ja uzmem brigu o detetu da bi ona mogla svoj posao da održi u životu i nastavi da ga razvija, a sa druge strane meni lično to vrlo prija i evo nakon što je istekla ta nega o detetu, ja sam i dalje kod kuće s detetom, ne radim više", kaže Ivan Đurić, Lunin tata.

Lunina majka morala je dodatno da se zaposli kako bi suprug mogao da preuzme brigu o detetu. Čekaju izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US, 66/2021 i 130/2021), kojima će to pravo imati i preduzetnice, i kažu da bi u tom slučaju opet isto postupili sa drugim detetom - tata da čuva bebu, a mama da radi.

"Mi kao porodica definitivno razbijamo stereotipe i predrasude tako da nije naša okolina bila previše iznenađena. Nadam se da nekako menjamo sliku da ne postoji ništa strašno u tome da očevi preuzmu brigu o deci i što bi jedna moja prijateljica rekla, ne pomaže mi sa detetom već ga čuva on je roditelj jednako kao ja", kaže Maša Đurić, Lunina mama.

Ipak, stereotipi i dalje postoje, ali manje kod mlađih. Većina očeva koji su preuzimali brigu o bebama prošle godine, u tridesetim su godinama. Ta odluka se donosi lakše kada majka ima bolji i plaćeniji posao, ili kada je očev posao sigurniji.

"Kvalitetnog radnika je danas jako teško zadržati i poslodavci muku muče sa tim i stvarno postoje kompanije koje se jako trude da naprave poslovno okruženje koje će biti podsticajno i koje će omogućiti da se zaposleni tu dobro osećaju i da ostanu, tako da kompanije uvode različite pakete podrške", kaže Olivera Vuković, direktorka "Sekons" grupe za razvojnu inicijativu.

"Mi smo, upravo zato što smo videli da je mali broj očeva koji koriste tu mogućnost, napravili gotovu politiku za korišćenje od strane službe ljudskih resursa u kompanijama", rekla je Vukovićeva.

U zemljama širom sveta prakse su različite. Najnaprednije u tom pogledu su Švedska i Norveška. Istraživanja iz tih zemalja pokazuju da su dobrobiti za očeve višestruke.

"Mi muškarci postajemo bolji ljudi kada boravimo uz dete i kada se brinemo o detetu. Poslodavci dobijaju odgovornijeg, efikasnijeg i pouzdanijeg zaposlenog. Istraživanja širom sveta pokazuju da tate kada se vrate sa roditeljskog odsustva imaju veće zalaganje na poslu, produktivniji su", kaže Miša Stojiljković, autor serijala "Tata ti si lud".

Zahvaljujući tome manje je i nasilja u porodicama i delinkvencije, a za decu više uspeha u svim oblastima.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt RTS, Maja Milić, 14.04.2023.
Naslov: Redakcija