Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA: Portal "Frilenser" znatno će olakšati plaćanje poreza


Početkom drugog kvartala počeo je i novi model samooporezivanja frilensera i oni bi već ovog meseca trebalo da podnesu poresku prijavu i plate porez za prvi kvartal. Međutim, odobreno je da to ne moraju da učine dok ne bude uspostavljen portal "Frilenseri", čime će administrativna procedura oko izmirivanja poreza biti znatno jednostavnija.

Na ovu temu govorio je Milan Radak iz NALED-a:

"Već je došao trenutak da frilenseri po novom modelu prijave i plate porez, iako su trebali prvi deo da plate do aprila, odobreno im je da to mogu da učine čim se uspostavi novi sistem, jer će tada to moći da učine i elektronski. U drugom kvartalu očekujemo zvaničan početak rada portala, elektronskim putem će moći da se prijave i za osiguranja i da prijave porez, dobiće jednostavnu uplatnicu sa jedinstvenim iznosom kojom u potpunosti rešavaju svoju poresku obavezu. Frilenseri koji prijave i plate porez u roku od 30 dana od početka rada portala, neće morati da plaćaju kamatu", objašnjava Radak.

Radak dodaje da će postojati dva modela oporezivanja i dva različita obrasca kojim će frilenseri moći da prijave porez. Prvi obrazac PP-OPO već postoji, i njega mogu frilenseri već sada da koriste ukoliko žele da sada plate, a drugi obrazac je PP-OPO-K koji će omogućavati popunjavanje obrasca putem portala. Oba obrasca su ista u gornjem delu, razlika postoji u donjem delu obrasca, s obzirom da je u obrascu PP-OPO trebalo unositi niz podataka (šifre prihoda, broj dana, broj sati, osnovicu za porez i za doprinose), kod PP-OPO-K to je mnogo pojednostavljeno, potrebno je uneti samo prihod koji su frilenseri ostvarili i odabrati model oporezivanja.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.04.2023.
Naslov: Redakcija